Konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną rozstrzygnięty

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie ogłosiła konkurs na rysunek promujący placówkę. Informacja o konkursie została umieszczona na stronie internetowej poradni oraz przesłana emailowo do szkół z terenu powiatu brzozowskiego, w których również rozmieszczono plakaty.

Czytaj dalej Konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną rozstrzygnięty

Relacje i emocje w pracy nauczyciela

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie we współpracy z firmą szkoleniową „Brakujące lekcje” zaprasza psychologów i pedagogów szkolnych na zajęcia warsztatowe poruszające tematykę inteligencji emocjonalnej i budowania satysfakcjonujących relacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 26.11.2019r. o godz. 11.00 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3go Maja 51 w Brzozowie. Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Nepelski.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem 134341053

Serdecznie zapraszamy

Zajęcia z logorytmiki

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z logorytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, które odbędą się 23 października o godz. 15.15 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny – 13 4341053.

Spotkanie logopedów

W dniu 25.10.2019r. o godz. 12.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie w ramach sieci współpracy odbędzie się spotkanie logopedów, na którym zostaną omówione najczęściej spotykane problemy w pracy logopedycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie, Ewelina Gurgacz – neurologopeda

Grupa socjoterapeutyczna

Od 15 października 2019r. rusza kolejna edycja zajęć grupy socjoterapeutycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie. O szczegółach spotkania rodzice będą informowani indywidualnie.

Organizatorzy:

Beata Wojtowicz – pedagog, socjoteraputa, Sylwia Szczyrska – Płatek – psycholog

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie

Poradnia ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie. Prace należy składać z kompletem dokumentów do dnia 11.10.2019r. w sekretariacie poradni. Czekamy na ciekawe propozycje 🙂 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2019 roku. Powodzenia

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają pedagogów i logopedów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w Poradni w dniu 07.06.2019r. o godz. 11.00. Spotkanie poprowadzi neurologopeda Ewelina Gurgacz. Temat: „Organizacja kształcenia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 134341053

Serdecznie zapraszamy

Grupa socjoterapeutyczna

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbywały się spotkania dwóch grup socjoterapeutycznych dzieci młodszych i dzieci starszych. Realizowano program  „Jak polubić siebie i zaakceptować innych” dla uczniów z problemami samooceny i trudnościami w relacjach rówieśniczych. Zajęcia odbywały się od 23 października 2018 roku do 8 stycznia 2019 roku – spotkania jednogodzinne, raz w tygodniu.

W trakcie spotkań realizowano następującą tematykę:

  1. Tworzenie wizerunku siebie – dostrzeganie swoich zdolności, zainteresowań, pasji, planów na przyszłość.
  2. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości – wskazywanie swoich mocnych stron i wad które można wyeliminować.
  3. Sztuka komunikacji i współpracy –  pokazywanie sposobów prawidłowej komunikacji za pomocą słów i gestów z drugim człowiekiem.
  4. Rozmawiamy o emocjach – rozpoznawanie emocji i wskazywanie sposobów konstruktywnego radzenie sobie z napięciami i trudnymi uczuciami.
  5. Bądźmy asertywni, a nie ulegli czy agresywni – ćwiczenie asertywnych sposobów zachowań w różnych sytuacjach społecznych.
  6. Wartości w życiu człowieka – wskazywanie swojego systemu wartości.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami od 2 kwietnia 2019r. ruszyła kolejna edycja spotkań.

Prowadzące                                                                                                 

Beata Wojtowicz

Sylwia Szczyrska – Płatek