Pliki do pobrania

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych)
 • o potrzebie indywidualnego nauczania (wymagane dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty)
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zaświadczenie lekarskie druk dowolny).

Obowiązujące druki:

 1. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
  POBIERZ
 2. Zaświadczenie lekarskie – Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  POBIERZ
 3. Zaświadczenie lekarskie – Indywidualne nauczanie
  POBIERZ
 4. Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne/ opinia o
  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  POBIERZ
 5. Logo poradni(wersja *.cdr Corel 9 – 40 KB)
  POBIERZ
 6. Zgoda na badanie przesiewowe
  POBIERZ
 7. Skierowanie na badanie w kierunku dysleksji dla szkół podstawowych
  POBIERZ
 8. Skierowanie na badanie w kierunku dysleksji dla szkół ponadpodstawowych
  POBIERZ
 9. Opinia nauczyciela o uczniu mającym trudności w nauce
  POBIERZ
 10. Wniosek do poradni w sprawie wydania opinii / informacji
  POBIERZ
 11. Wniosek o przekazanie teczki
  POBIERZ

Skip to content