Historia

Z początkiem roku szkolnego 1966/67 w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie zaczęła funkcjonować filia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Krośnie, skąd raz w tygodniu przyjeżdżały dwie panie: psycholog i pedagog. Na pełnym etacie w brzozowskiej filii zatrudniono pracownika administracyjnego. 1 września 1977 r. powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Brzozowie, jako samodzielna placówka. Zatrudniono w niej psychologa i pedagoga pełniącego funkcję dyrektora poradni, Poradnia Wychowawczo – Zawodowa mieściła się w budynku Urzędu Gminy w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1. Zajmowano 3 pokoje. Stopniowo liczba zatrudnionych pracowników powiększała się.

24. 09. 1993 r. decyzją Kuratorium Oświaty w Krośnie Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i pod taką nazwą funkcjonuje dotąd.

Zmieniały się warunki lokalowe pracowników. Jesienią 1997 r. poradnia została przeniesiona do pomieszczeń w budynku Domu Handlowego przy ul. Mickiewicza 18 będącego własnością GS w Brzozowie. Dzierżawiono tam 6 małych pokoi na II piętrze. Ze względu na stosunkowo wysoki czynsz w lutym 1999 r. przeniesiono poradnię do internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2 na parter, a po kilku miesiącach na I piętro do 5 pokoi. Były to pomieszczenia tymczasowe bo dzięki pracom remontowym zostały przygotowane pokoje na parterze (4 gabinety i sekretariat), do których poradnia wprowadziła się z początkiem września 2002 r. i funkcjonuje tam do tej pory.

19 października 2007 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie świętowała jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Uroczystość połączona była z 40-tą rocznicą powstania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie oraz Dniem Edukacji Narodowej.

Z okazji 30-lecia Poradni, opracowano monografię, która przybliża jej historię i działalność.

Skip to content