Oferta poradni

Zadania statutowe

Najważniejsze zadania statutowe, jakie realizuje poradnia, to m.in.:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
 • działalność informacyjno-szkoleniowa.

Grupy wsparcia dla:

 • pedagogów,
 • psychologów,
 • wychowawców,
 • logopedów,
 • rodziców

Praca w terenie

Oprócz pracy w poradni pracownicy wyjeżdżają w teren, aby tam prowadzić specjalistyczne badania, pogadanki i zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców wychowawców. Udzielają licznych porad i konsultacji, dokonują interwencji, współpracują ze szkołami, rodzinami i instytucjami mającymi na celu pomóc w wychowaniu młodzieży, takimi jak: PCPR, opieka społeczna, kościół, samorząd lokalny, gazety lokalne, sąd, świetlica socjoterapeutyczna, itp.

Informacja na temat terminów spotkań będzie umieszczana na bieżąco na stronie poradni.

Skip to content