Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektor i pracownicy poradni serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się 09.05.2023r. (tj.wtorek). o godzinie 12.00 na terenie placówki. Spotkanie poprowadzi pan Arkadiusz Nepelski. 

Temat: „Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami – lękiem, złością, smutkiem oraz ze stresem i niepowodzeniami”. 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53, decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

Sieć współpracy logopedów

Tyflopedagog i logopeda Anna Sobaś-Bodzioch oraz neurologopeda Ewelina Gurgacz wraz z Dyrektorem zapraszają logopedów na spotkanie w ramach sieci współpracy 10.05.2023r. (tj. środa) o godzinie 14.00. 

Temat: „Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym”. 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53.

Drodzy Rodzice, Drodzy Nauczyciele!

Od kwietnia 2023 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie prowadzi  diagnozę i terapię metodą Neuroflow ATS.

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Cały trening podzielony jest na etapy, a każdy etap treningu słuchowego Neuroflow poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Program pozwala na dostosowanie stopnia trudności i tempa ćwiczeń do potrzeb i możliwości dziecka i rodziców. Sesje terapeutyczne odbywają się trzy razy w tygodniu, w domu dziecka.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ze strony: www.neuroflow.pl i sprawdzenia – czy Wasze dziecko/uczeń nie znajduje się w grupie ryzyka CAPD.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD/CAPD) mogą występować u dzieci,
u których obserwuje się następujące trudności:

  •  w słyszeniu w hałasie,
  • z nauką czytania i pisania, przy prawidłowo rozwiniętej inteligencji,
  • w zakresie uczenia się języka obcego (trudności z nauką nowych słów),
  •  z zapamiętywaniem informacji podawanych drogą słuchową,
  • podczas wykonywania czynności wieloetapowych, np. zrozumieniu kilkuelementowych poleceń,
  • w utrzymaniu uwagi słuchowej długich rozmów.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stanowią przyczynę niepowodzeń w nauce szkolnej dzieci i młodzieży. Szacuje się, że występują u 2-5% populacji dzieci w wieku 7 – 10 lat (niemal dwukrotnie częstsze występowanie stwierdza się u chłopców), u 30% do nawet 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, z rozpoznaną dysleksją rozwojową oraz u 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego.[1]

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą współwystępować z dysleksją, SLI, ADHD, trudnościami w uczeniu się.[2]

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do diagnostyki w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzić stosowną diagnostykę medyczną. Aby upewnić się, iż obserwowane problemy nie mają podłoża fizycznego takiego jak zapalenie, infekcja ucha, powodującego powstanie fizycznej bariery w docieraniu bodźców. Dlatego przed przystąpieniem do diagnozy  w kierunku CAPD koniecznie trzeba zgłosić się na konsultację lekarza audiologa lub otolaryngologa i następnie przedstawić w poradni stosowne zaświadczenie.

Szczegółowych informacji na temat diagnozy i terapii udziela osoba prowadząca:

Ewelina Gurgacz

neurologopeda, pedagog


[1] M. Zaborniak-Sobczak. K.I. Bieńkowska, M. Drozd, A. Senderski (2016), Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, w: Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej„, nr 23, s. 116-132.

[2] Krasowicz-Kupis G. (2012), SLI i inne zaburzenia językowe.

Ogłoszenie

W związku z możliwością organizacji Dni Otwartych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Brzozowa dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół podstawowych powiatu brzozowskiego o wyrażenie chęci wzięcia udziału w Dniach Otwartych. Termin organizacji: 21-22 marzec 2023.


Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem liczby uczestników pod nr telefonu 134341053 do 10.02.2023

Ogłoszenie

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie zapraszają Przedszkola Powiatu Brzozowskiego do współorganizacji spotkania dla rodziców na temat „Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka”. Wyżej wymienione spotkanie miałoby miejsce
w ustalonym wcześniej terminie na terenie Państwa placówki.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 13 43 410 53

Program profilaktyczny ” Telefon mój przyjaciel czy wróg?”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza Szkoły Powiatu Brzozowskiego do udziału w programie profilaktycznym „Telefon mój przyjaciel czy wróg?” w ramach którego będą prowadzone warsztaty dla uczniów klasy IV i VIII.
Celem projektu są oddziaływania profilaktyczne i ocena sytuacji uczniów w związku z sygnałami nasilania problemu nadużywania urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym.

Warsztaty poprowadzi Beata Wojtowicz , pedagog, socjoterapeuta.
Zapisy i ustalenie terminu warsztatów pod numerem telefonu 13 43 410 53.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkół oraz w miarę potrzeb z rodzicami.

Sieć Współpracy Logopedów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza logopedów powiatu brzozowskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się w dniu  12 października (środa) o godz. 11.30 na terenie poradni.

Uczestników spotkania prosi się o zabranie ze sobą narzędzi do przesiewowych badań logopedycznych.

Główny temat spotkania: „Podsumowanie wyników przesiewowych badań logopedycznych”.

Prosimy o rejestrację uczestnictwa pod numerem telefonu 134341053.

Serdecznie zapraszamy
Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie,
Ewelina Gurgacz – neurologopeda


Skip to content