Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka.
Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym raz uczniów, mające na celu przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania oraz liczenia, zmniejszenie lub zlikwidowanie trudności w nauce, jak również wsparcie dziecka w sferze społeczno – emocjonalnej. Oddziaływania te są szczególnie istotne na początku kariery szkolnej dziecka, mogą zapobiec niepowodzeniom w nauce, wynikającym z problemów z czytaniem, pisaniem, liczeniem i z innych szkolnych umiejętności.


Zajęcia z terapii pedagogicznej obejmują;

– zajęcia ogólnorozwojowe dziecka;
– wsparcie rozwoju mowy i komunikacji;
– stymulowanie procesów percepcyjnych wzrokowych i słuchowych;
– usprawnianie grafomotoryki ręki (terapia ręki);
– ćwiczenia przygotowujące oraz wspierające naukę czytania i pisania:
– niwelowania problemów w nauce;
– wsparcie sfery społeczno – emocjonalnej dziecka ( wzmacnianie samooceny, budowanie motywacji do nauki, radzenie sobie z trudnymi emocjami, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych).
Porażki na gruncie szkolnym przyczyniają się spadku samooceny dziecka. To zaś może generować problemy wychowawcze, emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwość stabilnego rozwoju  poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego.
Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy
i umiejętnościach dziecka.

Terapię prowadzi specjalista mający przygotowanie w zakresie terapii
pedagogicznej.
Zapisy na zajęcia:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów

Telefonicznie : 13 43 410 53 – kontakt z prowadzącą

Prowadząca: Beata Wojtowicz – pedagog, terapeuta

Skip to content