Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowiezaprasza na zajęcia socjoterapeutyczne

Program wsparcia dla dzieci w wieku szkolnym potrzebujących pomocy w zakresie rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz budowania relacji rówieśniczych. „JAK POLUBIĆ SIEBIE I ZAAKCEPTOWAĆ INNYCH”

Prowadząca: Beata Wojtowicz pedagog, socjoterapeuta
Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog


Zajęcia adresowane dla klas IV- VIII do dzieci;
– Nieśmiałych i wycofanych w kontaktach społecznych;
– Przekraczających granice innych;
– Mających trudności we współdziałaniu w grupie rówieśniczej;
– Z obniżoną samooceną;
– Mało asertywnych;
– Nie potrafiących zrozumieć i opanować emocji;
– Niewierzących we własne zdolności i realizację swoich marzeń.


Zapisy na zajęcia:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów
Telefonicznie : 13 43 410 53 – kontakt z prowadzącymi

Skip to content