Podsumowanie Programu Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 realizowano Program Profilaktyczny „Telefon mój
przyjaciel czy wróg” – profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych Powiatu Brzozowskiego.

Przez cały rok szkolny realizowane były warsztaty w klasach IV i VIII, a także w zależności od potrzeb w innych klasach.

Dzieci i młodzież podczas wspólnej dyskusji, analizy prezentacji i filmów, uzupełnianiu anonimowej ankiety omawiały rolę multimediów w życiu młodych ludzi, a także dorosłych. Wskazywano sposoby umiejętnego korzystania z mediów, a także zachowań wykraczających poza zdrowe nawyki. Uzupełniona ankieta pozwoliła zebrać ilościowe dane określające aktualny poziom korzystania – poziom uzależnienia od telefonu dzieci i młodzieży.
Na podstawie uzyskanych informacji opracowano statystykę, która będzie podstawą do zorganizowania dalszych spotkań z nauczycielami, specjalistami pracującymi w szkołach czy w miarę potrzeby z rodzicami. Kontynuacja założeń programu będzie realizowana w roku szkolnym 2023/2024.

Podsumowaniem wyżej wymienionego programu będzie spotkanie
z psychologami i pedagogami szkolnymi dniu 22 listopad 2023r. na terenie
Poradni.

Szczegółowe informacje podane będą w najbliższym czasie.

Prowadząca – Beata Wojtowicz

Skip to content