Sieć współpracy dla pedagogów specjalnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza pedagogów specjalnych na
spotkanie grupy wsparcia w ramach ,, Sieci współpracy dla pedagogów specjalnych”. Celem
spotkań grupy jest:
– poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
– wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
– przepływ informacji pomiędzy pedagogami specjalnymi;
– pogłębienie kontaktów między placówkami oświatowymi, a pracownikami Poradni;
Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 października 2023 r. o godzinie 12:00.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53.
Koordynator sieci współpracy – mgr Beata Konieczna

Skip to content