Dyżury z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

L.p. Imię i nazwisko Specjalista (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) Dzień tygodnia/ godziny dyżurów Nr telefonu do kontaktu ze specjalistą
1.   Marta Śmigiel Dyrektor/pedagog Pon.- pt.
8-10
13 43 41 053
2. Krystyna Przyczynek pedagog Pon. 8-10 Wt. 13-15 13 43 410 53
3. Ewelina Gurgacz neurologopeda Pon. 10-13
Śr. 10-11
13 43 410 53
4. Marta Głód psycholog Pon. 13-15 Śr. 8-10 13 43 410 53
5. Anna Stańko psycholog Pon. 10-13 Czw. 10-13 13 43 410 53
6. Barbara Adamska pedagog Wt. 10-13 Czw. 13-15 13 43 410 53
7. Krystyna Ekiert psycholog Wt. 8-10 Śr. 10-11 13 43 410 53
8. Beata Wojtowicz pedagog Wt. 10-13 Śr. 11-13 13 43 410 53
9. Anna Sobaś-Bodzioch surdopedagog, tyflopedagog Śr. 13-15 Pt. 10-13 13 43 410 53
10. Anna Lenart psycholog Czw. 8-10 Pt. 10-13 13 43 410 53