Nowe numery do konsultacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie uruchamia dodatkowe numery telefonów dla klientów poradni:

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – pozostali pracownicy

534 433 891 – pozostali pracownicy

Pracownicy poradni zapewniają możliwość telefonicznych i mailowych (poradniapp.brzozow@gmail.com) porad i konsultacji.

Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Skip to content