Spotkanie dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli edukacji przedszkolnej

W dniu 26.01.2015r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie w ramach Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych zorganizowała konferencję dla pedagogów i psychologów pt.: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci”. Do udziału zaproszono również nauczycieli pracujących w szkołach oraz przedszkolach. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób z terenu powiatu brzozowskiego. Odpowiedzialnymi za organizację i prace zespołu byli pracownicy PP-P w Brzozowie:

mgr Józefa Rzepka – psycholog
mgr Krystyna Przyczynek – pedagog
mgr Barbara Adamska – pedagog

Uczestników Konferencji powitała mgr Krystyna Przyczynek – pedagog PP-P w Brzozowie, po czym przedstawiła program spotkania.

Na początku głos zabrała psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie – mgr Ewelina Śnieżek, która wyjaśniła czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD), do kogo jest adresowane, jakie są jego cele i formy oferowanej pomocy.

Następnie psycholog PP-P w Brzozowie – mgr Anna Lenart przedstawiła podstawy prawne WWRD i omówiła aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Kolejną omawianą kwestią była procedura ubiegania się o wydanie opinii o potrzebie WWRD przez PP-P. Na zakończenie wystąpienia poinformowała o ośrodkach w powiecie brzozowskim oferujących WWRD oraz odpowiedziała na pytania uczestników Konferencji.

W ostatniej część spotkania głos zabrała mgr Renata Bryś – koordynator do spraw WWRD w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie, która omówiła i porównała narzędzia stosowane do oceny rozwoju dziecka min.: Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Skalę Rozwojową Programu INSITE, Profil osiągnięć Ucznia J. Kielina. Następnie omówiła formy współpracy z rodziną dziecka objętego WWRD oraz zaprezentowała metody pracy z dziećmi wykorzystując przedmioty codziennego użytku w celu usprawniania danego obszaru funkcjonowania.

Na zakończenie Konferencji prowadzący odpowiadali na pytania uczestników, po czym mgr Krystyna Przyczynek podziękowała za udział w spotkaniu i zakończyła Konferencję.

Skip to content