Konferencja euro 2012 – zagrożenia dla dzieci i młodzieży

Motto:
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” 
Janusz Korczak

16 kwietnia br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i młodzieży nt. „Euro 2012 – zagrożenia dla dzieci i młodzieży” zorganizowany przez dyrektora poradni Anitę Kafel oraz pedagoga Krystynę Przyczynek. Prelegentem byli również Lucyna Piątek – Kierownik Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Krośnie, Robert Gierlicki – Kierownik Referatu Grupy Mobilnej w Przemyślu, Andrzej Jaklik – Przewodnik Psa Służbowego G.M.I.C. w Przemyślu, Anna Karaś – młodszy inspektor Powiatowej Policji w Brzozowie, Tadeusz Pióro – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie oraz Józefa Rzepka – psycholog PP-P w Brzozowie.

W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zofia Foryś oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, młodzież i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzozowie.

 

Euro 2012 to wydarzenie nie tylko sportowe. Wielka impreza masowa, napływ turystów i kibiców z kraju i z zagranicy, atmosfera wielkiej zabawy potencjalnie zwiększa też ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na kontakt z zachowaniami patologicznymi oraz sprzyja zachowaniom ksenofobicznym, kryminogennym, czy agresywnym – podkreślała dyrektor Anita KafelNasza konferencja ma na celu przede wszystkim wyposażenie młodzieży w praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na lepsze rozpoznawanie zjawiskzagrożeń związanych z tą ważną, ale i nietypową sytuacją w naszym regionie. Zwracam również uwagę na to, że problemy te nie zaczynają się i nie kończą się wraz z EURO 2012.

Następnie wystąpiła pedagog Krystyna Przyczynek. Jednym z zadań statutowych poradni psychologiczno-pedagogicznych jest profilaktyka, czyli przeciwdziałanie, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, niedostosowaniem społecznym – wyjaśniała pedagog Krystyna Przyczynekzarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które w postaci zalążkowej już istnieją. Każda odmiana profilaktyki zapobiega negatywnym stanom, które dotyczą różnych sfer życia społecznego, dlatego ogólnie mówi się o profilaktyce społecznej. Również w wychowaniu, podobnie jak w innych dziedzinach życia, powinien skutecznie funkcjonować odpowiedni system działalności, zwany profilaktyką wychowawczą. Profilaktyka wychowawcza jest systemem działań racjonalnych, zapobiegających występowaniu i rozpowszechnianiu się zjawisk patologii społecznej, określanych jako niedostosowanie czy wykolejenie społeczne młodzieży.

Natomiast Lucyna Piątek – Kierownik Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Krośnie oraz Robert Gierlicki – Kierownik Referatu Grupy Mobilnej w Przemyślu opowiedzieli, jakie zadania ciążą na służbach celnych. Przestrzegali przed kupnem alkoholu, leków psychotropowych, środków „odchudzających”, sterydów anabolicznych nieznanego pochodzenia, tytoniu bez akcyzy oraz dopalaczy. Zwracali uwagę, że złamaniem prawa jest handel zwierzętami niewiadomego pochodzenia (najczęściej egzotycznych zwierząt przewożonych w okrutnych warunkach, koralowców, kolekcji motyli itd.) – „Zwierzęta są jak ludzie, czują” – podkreślała Lucyna Piątek. Również karalny jest  hazard na nielegalnych automatach oraz przez Internet – kontynuował, przestrzegając uczestników konferencji, Robert Gierlicki.

Nie obyło się także bez dodatkowych atrakcji, a to za sprawą Pana Andrzeja Jaklika, przewodnika psa, któremu towarzyszył jego pupil – suczka o imieniu Roksi. Ten wdzięczny „partner” został przeszkolony w poszukiwaniach narkotyków, stąd też udział Roksi w licznych akcjach. Nasza konferencja została również urozmaicona włączeniem sympatycznego psa do pokazu – poszukiwania narkotyków celowo ukrytych w jednym z plecaków.

Z kolei Anna Karnaś zwróciła uwagę młodzieży, jak wielkim niebezpieczeństwem jest korzystanie z autostopu, czy zawieranie znajomości z nieznajomymi np. przez internet, co może skutkować uprowadzeniem, handlem ludźmi, a co za tym idzie: zastraszeniem, zmuszaniem do określonych zachowań, w tym także gwałtów i ubezwłasnowalniania  ludzi poprzez kierowanie ich  i przetrzymywanie w nieludzkich warunkach w obozach pracy. Podkreśliła: „Trzeba myśleć, co się robi, aby nie paść ofiarą przestępstwa”.

Nie bez znaczenia jest aspekt zdrowotny – dodał Tadeusz Pióro – Dużym imprezom, w tym i sportowym, towarzyszy wzrost zainteresowania seksturystyką. Jej ofiarami są często nieletni. Za tym faktem idzie zagrożenie HIV i AIDS. Nadmienił również o negatywnych konsekwencjach stosowania narkotyków, dopalaczy i nadużywania alkoholu, zwłaszcza niewiadomego pochodzenia.

Na tle tych wszystkich zagrożeń istotne jest tło dla zachowań człowieka, a zatem wpływ grupy i wydarzeń na zachowanie człowieka – podsumowywała konferencję Józefa Rzepka – Człowiek będąc w grupie lub w obliczu niecodziennych wydarzeń, traci swoją odrębność i indywidualność, co prowadzi do zachowań nieco innych niż zachowania tego samego człowieka w warunkach normalnych. Cechą jednostki w tłumie jest poczucie niezwyciężoności i bezkarności. Człowiek nie obawia się kary za popełnione czyny, nawet aspołeczne, czy niezgodne z prawem. A zatem niezmiernie istotne jest, do jakiej grupy człowiek trafi. Należy zachować zdrowy rozsądek, szukać takiej, która jest nasycona pozytywnymi emocjami, ideami i ma dobrego przywódcę. Daje poczucie bezpieczeństwa, siły, własnej wartości, zaspokaja potrzebę przynależenia i akceptacji.


Patronat medialny nad konferencją objęły Super Nowości.

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Więcej info na  www.116111.pl

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Skip to content