Metody pracy z dzieckiem z ADHD

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Brzozowie
oraz

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

ZAPRASZAJĄ

nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców dzieci z ADHD na szkolenie warsztatowe „Metody pracy z dzieckiem z ADHD”

Prowadzący: mgr Maria Dykman – rehabilitant, terapeuta SI, pracuje z dziećmi z  ADHD oraz ich rodzicami mgr Katarzyna Orkisz – pedagog, terapeuta SI i biofeedback, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

Termin: 17 – 18 .03.2012 r. (dwa dni szkoleniowe): sobota  10.00 – 18.30 oraz  niedziela  9.00 – 16.00

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa uzyskają Państwo u organizatorów  warsztatów:
Anny Ruchlewicz –psycholog PP-P i  Beaty Koniecznej – pedagog PP-P  tel. 13 4341053


Skip to content