Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 23 stycznia 2012r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego. Pani Beata Konieczna – pedagog PP-P w Brzozowie wprowadziła obecnych  w zagadnienie dyskalkulii. Wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem dyskalkulia, jak rozpoznawać ryzyko dyskalkulii w szkole oraz przedstawiła, jak powinien wyglądać model diagnozy.

Podczas spotkania omówiono również formy i zasady pomocy uczniowi mającemu problemy z nauką matematyki. Na spotkaniu zostały również rozdane materiały dotyczące zawodoznawstwa. Pedagogów nieobecnych na spotkaniu, a zainteresowanych otrzymaniem w/w materiałów prosimy o bezpośredni kontakt z PP-P w Brzozowie. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu – „Dziecko z zaburzonym zachowaniem w szkole”.


Sylwia Szczyrska – Płatek , psycholog
Beata Konieczna, pedagog

Skip to content