Logorytmika

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza na zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie w poniedziałki o godz. 15.00.
Zainteresowanych zapraszamy do zapisu w sekretariacie poradni lub telefonicznie 13 43 410 53. Serdecznie zapraszamy.

„Trudne zachowania u dzieci i młodzieży” – konferencja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców na konferencję:

„Trudne zachowania u dzieci i młodzieży”

PROGRAM KONFERENCJI:
1. Psychologiczne aspekty niepokojących zachowań u dzieci młodzieży. mgr Anna Ruchlewicz – psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.
2. Trudne zachowania u dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznanie.
lek. Iwona Gawron-Haduch – specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
3. Szkolny system zapobiegania zachowaniom problemowym.
mgr Dariusz Miziołek – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Szkolenie odbędzie się w Sali Narad – budynek Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51 dnia 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 09.30.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26.05.2017r. pod numerem telefonu 13 43 410 53.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ważna jest kolejność zgłoszeń.

 

Mutyzm wybiórczy

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, [podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła.” /Williams, 2000/

31 marca 2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zorganizowała spotkanie z Panią Anną Strzelecką – założycielką grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, propagatorką wiedzy w tym temacie. Spotkanie skierowane było zarówno do nauczycieli, jak i rodziców.
Bardzo często nauczyciele przedszkolni, czy szkolni jako pierwsi obserwują u dziecka trudności w werbalnym komunikowaniu się z wychowawcami, rówieśnikami i przekazują rodzicom swoje spostrzeżenia. Potem wiele zależy od rodzica. Czytaj dalej Mutyzm wybiórczy

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja i Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzozowie

Wielkanoc 2017

Wspieranie ucznia w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie serdecznie zaprasza psychologów, pedagogów i zainteresowanych nauczycieli na spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia ExploRes, Panem Arkadiuszem Nepelskim, który poprowadzi zajęcia na temat: „Jak najefektywniej wspierać młodych ludzi w wyborze ich ścieżki edukacyjno – zawodowej”.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017r. (czwartek) w godz. 9.30 do 11.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 134341053 do dnia 20.04.2017r.

 

„Łatwo powiedzieć…?”, czyli kilka słów na temat lęku przed mówieniem

Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby, które zauważają niepokojące symptomy – dziecko swobodnie komunikuje się z bliskimi osobami, w bezpiecznym otoczeniu, ale milczy na terenie szkoły, przedszkola lub w innych miejscach i sytuacjach społecznych – a chciałyby uzyskać pomoc i podzielić się swoimi doświadczeniami.
W związku z przyjazdem do Polski Pani Anny Strzeleckiejzałożycielki grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i propagatorki wiedzy w tym temacie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie organizuje spotkanie dla rodziców oraz psychologów, pedagogów, logopedów i nauczycieli.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 marca 2017r. w godz. 9.00 – 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3ga Maja 51. Czytaj dalej „Łatwo powiedzieć…?”, czyli kilka słów na temat lęku przed mówieniem

Zawodoznawstwo – oferta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oferuje pomoc uczniom gimnazjum w wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez indywidualne spotkanie z psychologiem na terenie poradni lub zajęcia warsztatowe z klasą. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą placówką.

Trening pewności siebie – sprawozdanie

W dniach 20 i 21 oraz 27 i 28 grudnia 2016 roku odbył się „Trening pewności siebie” organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wzięli w nim udział uczniowie z pięciu szkół z terenu powiatu brzozowskiego. Zajęcia przeprowadzone były w formie warsztatów i miały za zadanie:
• uczyć pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
• pomagać bronić się przed agresją ze strony kolegów;
• dawać poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
Swój odrębny trening, przechodzili również rodzice, którzy m.in. uczyli się sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym; dowiedzieli się jak interweniować Czytaj dalej Trening pewności siebie – sprawozdanie

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych – zmiana terminu

Serdecznie zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych z terenu powiatu brzozowskiego oraz innych zainteresowanych nauczycieli na spotkanie, które odbędzie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie w dniu 23 maja 2017r. o godz. 12.00 (wtorek). Tematem spotkania będzie: „Seksting, sponsoring, „dowód miłości” – czyli, co wiemy na temat ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Profilaktyka zjawiska”.

psycholog: mgr Sylwia Szczyrska – Płatek