Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie

Poradnia ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie. Prace należy składać z kompletem dokumentów do dnia 11.10.2019r. w sekretariacie poradni. Czekamy na ciekawe propozycje 🙂 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2019 roku. Powodzenia

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Skip to content