Programy profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie w ramach sieci współpracy i pomocy psychologiczno – pedagogicznej proponuje prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE
DZIAŁAŃ STATUTOWYCH
PRACOWNIKÓW PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w Brzozowie na rok szkolny 2019/2020

Lp.Imię i nazwiskoTytuł programu
1.mgr Barbara Adamska„Jak żyć z ludźmi”
„Stop – można inaczej”
2.mgr Krystyna Ekiert„Uzależnienia – najlepsze wyjście nie wchodzić”
3.mgr Marta Głód„Rozmawiajmy o emocjach”
4.mgr Ewelina Gurgacz„Przyjemne z pożytecznym – jak przez zabawę rozwijać słuch fonemowy u dzieci w wieku przedszkolnym”
5.mgr Anita Kafel„Dopalacze – zabijacze”
6.mgr Anna Lenart„Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju u dzieci”
„Rozwijanie kompetencji prospołecznych u małych dzieci”
7.mgr Krystyna Przyczynek„Jak się uczyć, żeby się nauczyć”
8.mgr Sylwia Szczyrska-Płatek„Zagrożenia związane z użyciem dopalaczy”
9.mgr Anna Sobaś – Bodzioch„Dobrze słyszę – czytam, piszę”
„Trening bazowych funkcji słuchowych”
10.mgr Anna Stańko„Nauczmy się porozumiewać ze sobą”
11.dr Magdalena Wasylewicz„Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak ją rozwijać i doskonalić”
12.mgr Beata Wojtowicz„Przemoc rówieśnicza – analiza zjawiska, sposoby zapobiegania i reagowania”
Skip to content