Odroczenia dzieci 6-letnich

Wnioski na odroczenie dziecka 6-letniego od obowiązku szkolnego, podpisane przez obojga rodziców, można składać w sekretariacie PP-P w Brzozowie w godzinach pracy placówki. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej poradni (w zakładce „Pliki do pobrania” pkt 9) lub w sekretariacie.

Skip to content