Surdologopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/14 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie powołane zostało stanowisko surdologopedy, czyli specjalisty zajmującego  się dziećmi, z problemami w rozwoju mowy wynikającymi z uszkodzenia słuchu.  Pełnić tę funkcję będzie mgr Barbara Sługocka – Wilk: surdologopeda, logopeda, i afazjolog. Wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli i logopedów zapraszamy do kontaktu z w/w specjalistą, szczególnie w zakresie terapii dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących, a także w zakresie terapii: dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (afazja, dyslalia, mutyzm), dzieci i młodzieży z wadami wymowy, dzieci  i młodzieży z niepłynnością mowy i jąkaniem a także dzieci i młodzieży ze złożonymi problemami w rozwoju mowy.


Godziny przyjęć:
Poniedziałek:    12.00  -15.00
Czwartek:         12.00  -15.00
Piątek:               08.00 – 12.00


Anita Kafel
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Skip to content