Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

szkolenieporadnia2013W dniu 4 marca 2013r. w Sali Narad Starostwa Powiatu Brzozowskiego odbyło się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane w ramach współpracy Pani Anity Kafel Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie z przedstawicielem Wydawnictwa OPERON Panią Agnieszką Kowalską.

Spotkanie odbywało się w dwóch blokach tematycznych. Część I na temat „Efektywna indywidualizacja w praktyce” ( Kolorowa klasa) prezentowała Pani Agnieszka Kowalska, która przedstawiła opracowane przez Wydawnictwo OPERON bajki terapeutyczne mogące bardzo pomóc naszym szkrabom w pokonaniu dziecinnych lęków, a także wyjaśniła,do czego służy alfabet polisensoryczny oraz w jaki sposób korzystać z oferty OPERON – multimedialnych prezentacji do wykorzystania podczas lekcji, możliwości korzystania z gotowych lub tworzonych przez nauczycieli w oparciu o bazę wydawnictwa testów szkolnych oraz kart sprawdzających wiedzę wraz z umiejętnościami. Część II spotkania prowadziła pedagog Pani Marta Walek. Omawiała temat „Sojusznicy czy wrogowie, czyli  o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami”. Jest to tematykaciągle aktualna i wciąż budząca duże emocje zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

 

 

1. Jak zaprosić rodziców do współpracy?
2.    Przyczyny barier w kontaktach z rodzicami.
3.    Jak przygotować się do rozmowy z rodzicami?

4.    Zasady dobrej współpracy, omówienie procedury wyrażania krytyki.

5.    Problem słabej frekwencji na zebraniach lub braku konsekwentnej współpracy.
6.    Trudne rozmowy z rodzicami, omówienie  trudnych postaw rodzicielskich.
7.    Kilka słów o autorytecie nauczyciela.


Współpraca na linii rodzic – nauczyciel – uczeń jest bardzo ważna, bowiem wpływa na osiągnięcia dziecka – podkreślała Pani Marta Walek. Szczególną uwagę zwracała na bariery w kontakcie z rodzicem ze strony nauczyciela, czyli:

•    lęk przed naciskiem rodziców, ich przewagą liczebną, argumentami, atakami i agresją;
•    poczucie, że rodzice nie słuchają wystarczająco uważnie, nie doceniają zaangażowania nauczyciela;
•    poczuciebraku realnego wpływu na wychowanie dziecka;
•    brak umiejętności radzenia sobie z agresywnym rodzicem;
•    poczucie porażki, wynikające z braków efektów dotychczasowych oddziaływań wobec rodziców nieradzących sobie z problemem własnego dziecka;
•    poczucie, że problem nie tkwi w dziecku, lecz w rodzinie;
•    lęk przed wystąpieniem publicznym;
•    wypalenie zawodowe;
•    zniechęcenie wywołane brakiem pozytywnych reakcji ze strony rodziców;

Natomiast wśród barier leżących po stronie rodzica wymieniała:szkolenieporadnia2013b

•    brak wiary rodzica w to, że będzie wysłuchany i zrozumiany;
•    unikanie kontaktów z nauczycielami;
•    lęk, aby nie urazić nauczyciela;
•    słuchanie złych informacji o swoim dziecku, powoduje obniżenie poczucia swojej wartości;
•    nauczyciel nie wzbudza dostatecznego zaufania
•    rodzice nie zawsze mają odczucie, że są oczekiwani przez nauczyciela;
•    brak czasu i odpowiedniego miejsca na rozmowę poza momentami wyznaczonymi na ten cel (wywiadówki itp.);
•    rodzice nie mają poczucia, że podejmowana przez nich aktywność na terenie szkoły jest rzeczywiście pożądana.

W dalszej części szkolenia Pani Marta Walek doradziła nauczycielom, jak przygotować się do rozmowy z rodzicami oraz jak zachęcić ich do współpracy. Omówiła także model asertywnego wyrażania krytyki i przebieg rozmowy w przypadku skargi ze strony rodzica.
Na zakończenie nauczycielom rozdano materiały dydaktyczne Kolorowa klasa. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników szkolenia.

Skip to content