Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 marca 2013r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego. Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Krystyna Przyczynek. Natomiast Pani Marta Głód (psycholog PP-P w Brzozowie) przedstawiła główny temat spotkania: „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”. W ramach tematu omówione zostały główne przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci, scharakteryzowano grupy tych zaburzeń oraz zespół objawów towarzyszących. Przedstawione zostały również formy manifestowania się zaburzeń emocjonalnych u dzieci starszych i młodzieży. Poszerzone informacje dotyczyły głównie fobii szkolnych oraz problemów z nieśmiałością u uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność objawów, a co za tym idzie – na trudności w ich różnicowaniu.

 

W spotkaniu również udział wzięli pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – p. Mariusz Szymczakowski (kierownik administracyjny) oraz p. Joanna Jagieła (pedagog). Zaprezentowana została oferta ośrodka skierowana do uczniów wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, polegająca na przyuczeniu do wykonywania pracy, a następnie nauka w zawodach: kucharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). W trakcie tygodnia, młodzież uczęszcza na zajęcia lekcyjne przez trzy dni, natomiast pozostałe dwa dni poświęcone są na zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik zapisany do Ośrodka ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Na zakończenie spotkania zasygnalizowany został problem dzieci rodziców pracujących za granicą. Wspólnie z uczestnikami przedyskutowano ideę przeprowadzenia w szkole ankiety, której wyniki pozwolą na poznanie skali zjawiska na terenie naszego powiatu oraz ewentualne wypracowanie stosownych form pomocy dziecku, rodzinie i szkole.

Obecnym na spotkaniu pedagogom przekazano materiały informacyjne – klasyfikację czynów ściganych z urzędu, na które najczęściej narażone są dzieci oraz procedurę postępowania, gdy w ciąży jest niepełnoletnia uczennica. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Zespołu Wspierającego Pedagogów  i Psychologów Szkolnych.

mgr Sylwia Szczyrska-Płatek – psycholog

Skip to content