Konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną rozstrzygnięty

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie ogłosiła konkurs na rysunek promujący placówkę. Informacja o konkursie została umieszczona na stronie internetowej poradni oraz przesłana emailowo do szkół z terenu powiatu brzozowskiego, w których również rozmieszczono plakaty.

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Poziom artystyczny rysunków był bardzo wysoki. Prace wykonano za pomocą różnych technik plastycznych: malarskich, rysunkowych, kolażach, wyklejankach.

W konkursie wzięło udział łącznie 157 uczniów z 16 placówek:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Brzozowie – 1,
 2. Szkoła Podstawowa w:
  • Bliznem – 45,
  • Brzozowie Nr 1 – 1,
  • Domaradzu Nr 1 – 1,
  • Haczowie – 5,
  • Humniskach Nr 1 – 6,
  • Jabłonce – 23,
  • Jasienicy Rosielnej – 25,
  • Niebocku – 2,
  • Orzechówce – 15,
  • Starej Wsi – 2,
  • Woli Jasienickiej – 8,
 3. Przedszkole:
  • Samorządowe Nr 1 w Brzozowie – 1,
  • Samorządowe Nr 2 w Brzozowie – 1,
  • w Starej Wsi – 12,
  • w Jasienicy Rosielnej – 3.

W dniu 14 października 2019 roku, Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie w składzie:

 1. Marta Śmigiel,
 2. Ewelina Gurgacz,
 3. Krystyna Ekiert,
 4. Anna Lenart,
 5. Izabela Kuśnierczyk

dokonała wyboru.

Zwycięzcą konkursu została:

Nadia Barud
ze Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej, klasa III

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać również WYRÓŻNIENIA dla:

 1. Magdaleny Futymy, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, klasa II,
 2. Kingi Stodolak, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowaczy w Brzozowie, klasa II SPDP,
 3. Oskara Szuby, Szkoła Podstawowa w Orzechówce, klasa II,
 4. Wiktorii Supel, Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi, klasa „0”,
 5. Anny Szajnowskiej, Szkoła Podstawowa w Jabłonce, klasa VII,
 6. Amelii Wolanin, Szkoła Podstawowa w Bliznem, klasa II,
 7. Artura Szewczyka, Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej, klasa II

Prace laureatów publikowane będą cyklicznie na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe upominki. Wszyscy uczestnicy konkursu również otrzymają symboliczne podarunki.

Uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy.

Skip to content