Wesołego Alleluja!

„Każdy nowy dzień
zaczyna się głęboką nocą…”

Przeżywając Wielką Tajemnicę
Paschalną życzymy, by
Chrystus Pan, który zwyciężył
śmierć, szatana i wszelkie zło –
obdarzał nieustannie swoimi
szczególnymi łaskami na
miarę potrzeb każdej sytuacji

Dyrektor wraz Pracownikami
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Skip to content