Dziecko z autyzmem – problemy komunikacyjne, a funkcjonowanie w życiu codziennym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie włączając się w działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych, zorganizowała w dniu 15 grudnia 2015 roku konferencję poświęconą dziecku z autyzmem. W czasie obchodów Dni Patrona Powiatu Brzozowskiego, w październiku 2015 roku, Starosta Zygmunt Błaż powiedział „Z pełnym przekonaniem i bardzo pozytywnym nastawieniem następny rok w powiecie brzozowskim poświęcam osobom niepełnosprawnym. Nie jest to przejaw litości czy wspaniałomyślności. Chodzi mi raczej o to, by uświadomić nam wszystkim, że pewien stopień niepełnosprawności każdy z nas nosi w sobie, bo przecież nikt z nas nie jest ideałem”.

 

Inspiracją do zorganizowania konferencji były m. in. problemy, które zgłaszali rodzice dzieci z autyzmem oraz ich nauczyciele.

Z pomocą zaproszonych prelegentów szukaliśmy zatem odpowiedzi na pytania:

  • Jak rozpoznać autyzm u dziecka?
  • Jak w świetle aktualnych systemów klasyfikacyjnych – odróżnić ten zespół zaburzeń od innych dysfunkcji rozwojowych?
  • Co charakteryzuje osoby autystyczne?
  • Co decyduje o powstawaniu zaburzeń społecznych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem?
  • Od czego zależą rokowania co do dalszego rozwoju osób autystycznych?…

Doktor nauk medycznych, surdologopeda Pani Katarzyna Bieńkowska, założycielka Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu z siedzibą w Krośnie, obecnie wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, poruszyła problem funkcjonowania dziecka autystycznego, braku komunikacji w domu i szkole, a także wpływu języka na jego rozwój poznawczy dziecka. Scharakteryzowała też niektóre formy terapii.

Metody komunikacji w terapii dziecka z autyzmem przybliżyła zebranym Pani Anna Lenart, psycholog PPP w Brzozowie.

Jak skutecznie pomóc rodzinie, która wychowuje dziecko z autyzmem opowiedziała Monika Zgraja, sekretarz i członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius w Rzeszowie.

Problemami spotykanymi w życiu codziennym, znikomą komunikacją ze swoim dzieckiem, rodzajami podejmowanej terapii podzieliła się mama, Katarzyna Kondrat-Kielar.

Złożoną procedurę diagnostyczną, jaką musieli przejść rodzice i dziecko zanim zostało postawione trafne rozpoznanie, w studium indywidualnego przypadku zaprezentowała Ewelina Gurgacz, neurologopeda PP-P.

Na zakończenie konferencji, psycholog PP-P Pani Anna Ruchlewicz wyszczególniła pewne błędy w wychowaniu i stylu życia w rodzinie, które mogą wpłynąć na to, że zdrowo urodzone dziecko zaczyna przejawiać zaburzenia zachowania, często mylone z autyzmem.

W konferencji wzięło udział 96 osób, nie tylko z powiatu brzozowskiego. Wśród nich nauczyciele, rodzice, pracownicy GOPS-u i inni zainteresowani tematem. Na zakończenie uczestnicy wyrazili pragnienie kontynuacji tego typu spotkań.

Dyrektor wraz z pracownikami PP-P w Brzozowie składają serdeczne podziękowania Panu Staroście Zygmuntowi Błażowi za objęcie patronatem konferencji oraz F.H.U. Alta za udostępnienie i obsługę sali.

mgr Marta Śmigiel
Dyrektor PP-P w Brzozowie

Skip to content