Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

W dniu 10 grudnia 2010r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nt „Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?” Gośćmi spotkania była Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, pedagodzy, a także nauczyciele ze szkół powiatu brzozowskiego.

Wykład prowadziła inicjatorka tego spotkania – pedagog Beata Konieczna wraz z ratownikiem systemu Panem Łukaszem Wołczańskim. Słuchacze dowiedzieli się: Co to jest padaczka? Jakie są przyczyny padaczki? Jakie czynniki wywołują padaczkę? Jak pomóc choremu w czasie napadu padaczkowego? A także – Co powinien wiedzieć i zrobić nauczyciel, u którego klasie jest uczeń chory na padaczkę? Każdy ze słuchaczy otrzymał również materiały opracowane przez Panią Beatę Konieczną, zawierające podstawowe odpowiedzi na powyższe pytania. Do naszej poradni trafia coraz więcej dzieci chorujących na padaczkę – podkreśliła dyrektor poradni Anita Kafel – W 2009r. MEN rozesłało do szkół i placówek oświatowych materiały z serii „One są wśród nas”. Pośród tych publikacji znalazła się także pozycja Sergiusza Jóźwiaka „Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu”. Nauczyciele powinni zapoznać się z tego typu materiałami, aby każdy mógł w razie nagłej, niespodziewanej sytuacji wykorzystać tę wiedzę. Rolą i zadaniem każdego nauczyciela jest nie tylko dydaktyka i wychowanie, ale także i opieka.

Do pobrania:
Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

Gdzie szukać pomocy?

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
00-328 Warszawa
Ul. Kopernika 43
Tel. (22) 829-41-12 lub (22) 826-89-52

NEURONET
Fundacja Pomocy Chorym na Padaczkę
02-923 Warszawa
Ul. Kołobrzeska 18
Tel. (22) 65-15-931

Skip to content