Wady słuchu

Wady słuchu

Przyczyny

1. Wrodzone – dziecko nie słyszy od urodzenia
• choroba wirusowa w pierwszych miesiącach ciąży
• różyczka – w całym okresie ciąży
• leki (uspokajające, przeciwwymiotne, antybiotyki)
• niedotlenienie w okresie okołoporodowym
• wcześniactwo jako czynnik dodatkowy, sprzyjający uszkodzeniom mózgu (nerwu słuchowego)

2. Nabyte we wczesnym wieku dziecięcym
• choroby zakaźne
• urazy (upadek, uderzenie, manipulowanie w uchu ostrym narzędziem) i poważniejsze wypadki; urazy akustyczne
• czynniki toksyczne – leki ototoksyczne (chinina, streptomycyna, gentamycyna)

Rodzaje
1. Niedosłuch przewodzeniowy
2. Niedosłuch odbiorczy
3. Niedosłuch mieszany
ad.1.Ślimak i nerw słuchowy nie są uszkodzone i działają prawidłowo. Upośledzone jest przewodzenie drgań akustycznych przez zaburzenie czynności ucha środkowego (błona bębenkowa, łańcuch kosteczek, trąbka słuchowa) lub niedrożność przewodu słuchowego (czop woszczynowy, niedorozwój ucha zewnętrznego)
ad.2.Ucho zewnętrzne i środkowe pełnią prawidłową funkcję. Zaburzone jest działanie ślimaka lub nerwu słuchowego. Odbiór mowy może być nie tylko osłabiony, ale i zniekształcony

Rehabilitacja słuchu i mowy
Aparaty słuchowe
– bardzo ważny jest czas aparatowania (do 18 m-ca życia największa neuroplastyczność mózgu)
– intensywny trening słuchowy (już 3-4 miesięczne niemowlęta uczy się intensywnego słuchania i reakcji na zróżnicowane dźwięki)
– świadome i intensywne rozwijanie poszczególnych etapów rozwoju mowy (od gaworzenia po swobodną mowę dziecka)

Implanty ślimakowe ( w Polsce od 1992 r. – jednokanałowe, od 1994 r.  – wielokanałowe)
– warunkiem wszczepu jest głęboki niedosłuch odbiorczy i brak korzyści dla mowy z silnie wzmocnionych aparatów słuchowych
– najlepsze efekty rehabilitacji zależą od wieku dziecka w chwili implantacji, wcześniejszej rehabilitacji w aparatach, różnicy wieku biologicznego i słuchowego
– rehabilitację słuchu i mowy rozpoczyna się od razu po dopasowaniu procesora mowy

opracowała:
2014-04-04 09:54:14

Skip to content