Zajęcia socjoterapeutyczne

  • Socjoterapia jako pośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna  dla dzieci i młodzieży

więcej…

  • Ulotka informacyjna

pobierz…

  • Ankieta ewaluacyjna zajęć socjoterapeutycznych dla uczestników i rodziców

pobierz…

Skip to content