Terapia dla dzieci i młodzieży „Przezwyciężyć lęk i nieśmiałość”

Program terapii zaburzeń lękowych (zwłaszcza lęku uogólnionego, fobii społecznej i lęku separacyjnego) jest przeznaczony dla dzieci w wieku 8–13 lat oraz nastolatków w wieku 14–17 lat, składających się nań 16 sesji terapeutycznych. Poszczególne sesje poświęcone są takim zagadnieniom, jak: rozpoznawanie objawów lęku, myślenie osoby odczuwającej lęk i jego skutki, plan radzenia sobie czy wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach budzących lęk.

Skip to content