Wesołego Alleluja!

Niechaj Święta Wielkiej Nocy będą przepełnione radością ze Zmartwychwstania Pańskiego, a Wielkanocne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech Zmartwychwstały Pan Zbawiciel obdarzy Was i Wasze rodziny łaskami zdrowia i nadziei.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Nowe numery do konsultacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie uruchamia dodatkowe numery telefonów dla klientów poradni:

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – pozostali pracownicy

534 433 891 – pozostali pracownicy

Pracownicy poradni zapewniają możliwość telefonicznych i mailowych (poradniapp.brzozow@gmail.com) porad i konsultacji.

Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Dyżury z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

L.p. Imię i nazwisko Specjalista (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) Dzień tygodnia/ godziny dyżurów Nr telefonu do kontaktu ze specjalistą
1.   Marta Śmigiel Dyrektor/pedagog Pon.- pt.
8-10
13 43 41 053
2. Krystyna Przyczynek pedagog Wt. 10-12
Śr. 12-15
13 43 410 53
3. Ewelina Gurgacz neurologopeda, pedagog Pn. 12-14
Pt. 10-12.30
13 43 410 53
4. Marta Głód psycholog Wt. 8-10
Pt. 8-10
13 43 410 53
5. Anna Stańko psycholog Czw. 10-12 13 43 410 53
6. Barbara Adamska pedagog Pn. 10-12 13 43 410 53
7. Krystyna Ekiert psycholog Pn. 8-10
Czw. 12-14
13 43 410 53
8. Izabela Kuśnierczyk pedagog Śr. 10-12
Czw. 8-10
13 43 410 53
9. Anna Sobaś-Bodzioch surdopedagog, tyflopedagog , logopeda Czw. 14-16 13 43 410 53
10. Anna Lenart psycholog Śr. 8-10 13 43 410 53
11.Magdalena WasylewiczlogopedaWt. 12-1413 43 410 53
12.Joanna Rachwał – SzczukapsychologPn. 14-16
Pt. 12.30 – 15.30
13 43 410 53

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie informuje, że w związku z wystąpieniem epidemii

do odwołania wyeliminowane zostają osobiste wizyty klientów w Poradni.

Pracownicy będą dostępni pod numerem telefonu 134341053
w godzinach od 7.00 do 15.30 lub pod adresem e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi komunikatami dotyczącymi postępującej ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2

W PRZYPADKU ZACHOROWANIA LUB GORSZEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA, 

u którego występuje np. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszności, itp. uprzejmie prosimy o przełożenie wizyty w poradni dzwoniąc pod nr telefonu 13 43 410 53

Dyrektor PP-P w Brzozowie

Dni Otwarte – ODWOŁANE

W związku z postępującą ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że decyzją Starostwa Powiatowego w Brzozowie w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Dni Otwarte w dniach 25 i 26 marca 2020r. zostają odwołane.

Sieć Współpracy Logopedów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza logopedów powiatu brzozowskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się w dniu 07 lutego (piątek) 2020 roku o godz. 11.30 na terenie poradni. Główny temat spotkania: „Lateralizacja i jej wpływ na rozwój mowy”.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie,
Ewelina Gurgacz – neurologopeda

Wraz z nadchodzącymi

Świętami Narodzenia Pańskiego

życzymy otwartego serca, szczerej miłości,

odważnego przyjęcia Chrystusa

dziś i na całe życie.

Niech nadchodzący Pan

umocni nas swoim pokojem, obdarzy łaską,

abyśmy doświadczali Bożej mocy każdego dnia

i odnaleźli w Nim szczęście w czasie Świąt

i nadchodzącym Nowym Roku.

                  Życzą:

                 Dyrektor i Pracownicy

                 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

Boże Narodzenie 2019

Skip to content