Pomoc w czasie ferii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży szkolnej oraz udziela konsultacji i porad rodzicom i nauczycielom pod numerami telefonów: 134341053537 281 131534 433 891 lub mailowo poradniapp.brzozow@gmail.com

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu pokoju Chrystusowego,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021
przyniesie radość, szczęście i wiele łask Bożych.

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Zgłaszanie dzieci do Poradni

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wznowienie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie pracy w trybie stacjonarnym i wdrożone procedury sanitarne prosimy, aby zgłoszenia dziecka do poradni dokonywali jedynie rodzice/opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni być poinformowani o przebiegu wizyty w Poradni w warunkach reżimu sanitarnego.

Powrót do pracy stacjonarnej Poradni

Szanowni Państwo,

Od dnia 4 maja 2020r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie wraca do pracy stacjonarnej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wizyty w Poradni będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego, tj. :

  • przed wejściem do budynku, w którym mieści się poradnia wszystkim osobom zostanie wykonany pomiar temperatury
  • dezynfekcja rąk
  • rejestracja celu wizyty
  • rodzice wraz z dziećmi od 4 roku życia (z wyjątkiem osób uwzględnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos) zobowiązani są do zakrywania nosa i ust
  • prosimy o przyprowadzanie dzieci zdrowych bez objawów chorobowych (kaszel, katar).

Ponadto prosimy rodziców o telefoniczne potwierdzenie wizyty w poradni w dniu poprzedzającym spotkanie.

Wszelkie sprawy niezwiązane z wcześniej umówiona wizytą prosimy zgłaszać telefonicznie 134341053, 537 281 131, 534 433 891 lub mailowo poradniapp.brzozow@gmail.com

Organizacja pracy poradni w czasie epidemii

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie są do dyspozycji pod numerami telefonów:

134341053 – sekretariat i specjaliści PP-P w Brzozowie

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – specjaliści PP-P w Brzozowie

534 433 891 – specjaliści PP-P w Brzozowie

Kontaktować się można również za pomocą indywidualnych adresów mailowych:

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail
Marta Śmigiel dyrektor martasmigiel@gmail.com
Barbara Adamska pedagog barbara.adamskappp@gmail.com
Krystyna Ekiert psycholog krystyna.ekiertppp@gmail.com
Krystyna Przyczynek pedagog krystyna.przyczynekppp@gmail.com
Anna Sobaś – Bodzioch logopeda, surdopedagog, tyflopedagog anna.sobasbodziochppp@gmail.com
Anna Lenart psycholog anna.lenartppp@gmail.com
Beata Wojtowicz pedagog beata.wojtowiczppp@gmail.com
Marta Głód psycholog marta.glodppp@gmail.com
Ewelina Gurgacz neurologopeda ewelina.gurgaczppp@gmail.com
Magdalena Wasylewicz logopeda magdalena.wasylewiczppp@gmail.com
Anna Stańko psycholog kliniczny anna.stankoppp@gmail.com
Anita Kafel pedagog anita.kafelppp@gmail.com

Przypominamy również, że od dnia 16 marca 2020r. odwołane zostały wszystkie terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych.

Wesołego Alleluja!

Niechaj Święta Wielkiej Nocy będą przepełnione radością ze Zmartwychwstania Pańskiego, a Wielkanocne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech Zmartwychwstały Pan Zbawiciel obdarzy Was i Wasze rodziny łaskami zdrowia i nadziei.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Nowe numery do konsultacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie uruchamia dodatkowe numery telefonów dla klientów poradni:

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – pozostali pracownicy

534 433 891 – pozostali pracownicy

Pracownicy poradni zapewniają możliwość telefonicznych i mailowych (poradniapp.brzozow@gmail.com) porad i konsultacji.

Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Dyżury z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

L.p. Imię i nazwisko Specjalista (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) Dzień tygodnia/ godziny dyżurów Nr telefonu do kontaktu ze specjalistą
1.   Marta Śmigiel Dyrektor/pedagog Pon.- pt.
8-10
13 43 41 053
2. Krystyna Przyczynek pedagog Wt. 10-12
Śr. 12-15
13 43 410 53
3. Ewelina Gurgacz neurologopeda, pedagog Pn. 12-14
Pt. 10-12.30
13 43 410 53
4. Marta Głód psycholog Wt. 8-10
Pt. 8-10
13 43 410 53
5. Anna Stańko psycholog Czw. 10-12 13 43 410 53
6. Barbara Adamska pedagog Pn. 10-12 13 43 410 53
7. Krystyna Ekiert psycholog Pn. 8-10
Czw. 12-14
13 43 410 53
8. Izabela Kuśnierczyk pedagog Śr. 10-12
Czw. 8-10
13 43 410 53
9. Anna Sobaś-Bodzioch surdopedagog, tyflopedagog , logopeda Czw. 14-16 13 43 410 53
10. Anna Lenart psycholog Śr. 8-10 13 43 410 53
11.Magdalena WasylewiczlogopedaWt. 12-1413 43 410 53
12.Joanna Rachwał – SzczukapsychologPn. 14-16
Pt. 12.30 – 15.30
13 43 410 53

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie informuje, że w związku z wystąpieniem epidemii

do odwołania wyeliminowane zostają osobiste wizyty klientów w Poradni.

Pracownicy będą dostępni pod numerem telefonu 134341053
w godzinach od 7.00 do 15.30 lub pod adresem e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com

Skip to content