TVP oddział Rzeszów – program Barbary Pawlak "Pytania do …"

Transplantacja – pod takim hasłem w dniu 2 czerwca 20010r. w TVP Rzeszów przy ul. Kopisto 6 w swoim programie „Pytania do…” redaktor Barbara Pawlak prowadziła rozmowy ze swymi gośćmi. Byli nimi: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anita Kafel, a także Piotruś Motyka z Tarnobrzega – młody pacjent po transplantacji wątroby (przeszczep rodzinny) wraz ze swymi rodzicami, ks. prof. Andrzej Garbarz, lek. med. Wiesław Gucwa – Ordynator OIT w Sanoku, koordynator transplantacyjny oraz Ewa Zawilińska – Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa, koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego w Jaśle.

Mówiono między innymi o tym, że w ubiegłym roku dwa, w tym roku ani jeden przeszczep rodzinny nie został jeszcze przeprowadzony wśród mieszkańców naszego regionu. To oddanie narządu lub jego części dziecku, wnuczkowi, albo na przykład ojcu. Aby zmienić tę smutną statystykę Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej rozpoczęła w regionie program „Partnerstwo dla Transplantacji”. W Podkarpackim przeszczepy rodzinne są wciąż jednak mało znaną metodą ratowania życia. By ją spopularyzować Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej mobilizuje szpitale do większej aktywności.

Prof. Wojciech Rowiński, wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej -„Umówiliśmy się, w jaki sposób będziemy popularyzowali tę ideę. Będziemy spotykać się w stacjach dializ z pacjentami i ich rodzinami, bo nie można sprowadzić pacjenta do roli żebraka, żeby pytał czy ktoś mi odda nerkę.”-

Te sytuację muszą zmienić koordynatorzy szpitalni. Przeszkoleni lekarze i pielęgniarki już pracują w Przemyślu, Sanoku, Jaśle, Brzozowie, Rzeszowie, Dębicy, Mielcu i Tarnobrzegu. Wciąż jednak brakuje ich w pozostałych szpitalach powiatowych.

„Ogromną rolę odgrywa tutaj także oświata, czyli działania w zakresie transplantacji w edukacji” – podkreśliła w trakcie spotkania Dyrektor Anita Kafel. „To Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne są najkrótszą drogą dotarcia do szczytu, czyli edukację należy rozpocząć od dyrektorów szkół, nauczycieli biologii i pedagogów, a dopiero potem uczniów. Młodzież jest bardzo otwarta i zainteresowana tematyką dawstwa i przeszczepiania narządów. Naszą działalność rozpoczęliśmy wspólnie ze Starostą Brzozowskim Panem Zygmuntem Błażem konferencją „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji”, którą skierowaliśmy właśnie do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. W przyszłym roku szkolnym planujemy prelekcje oraz konkursy w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej, a także projekcji multimedialnych. Mamy już sygnały od Pani Dyrektor Liceum w Brzozowie, że planowany jest happening, a także sygnały od dyrektorów innych placówek, że pragną włączyć się w nasze działania.”

Informujemy, że osoby chcące wypełnić deklarację woli, czyli zgodę na oddanie narządów po śmierci, bądź też zgłosić sprzeciw wobec pobierania od niej narządów, mogą to zrobić wypełniając wniosek dostępny na stronie www.poltransplant.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Partnerstwo dla transplantacji

Jednym z efektów konferencji „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” stało się zaproszenie Pani Anity Kafel – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie przez Wicewojewodę Podkarpackiego – Panią Małgorzatę Chomycz do wzięcia udziału i przedstawienie przemówienia „Dzięki przeszczepowi znam już cenę życia” na Sympozjum poświęconemu problemom przeszczepiania narządów, organizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla transplantologii”, które odbyło się w Auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ulicy Cegielnianej 14, w dniu 26 kwietnia 2010r.

Organizowane sympozjum stało się elementem kampanii promującej ideę transplantologii, której celem jest konieczność podjęcia skoordynowanych działań umożliwiających zwiększenie pobierania narządów od dawców w województwie podkarpackim. Oficjalnie zaproszonymi gośćmi byli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.
Natomiast uczestnikami: Parlamentarzyści Województwa Podkarpackiego; Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie; Konsultanci wojewódzcy z dziedzin: transplantologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, położnictwa i ginekologii, urologii, pielęgniarstwa; Dyrektorzy szpitali; Ordynatorzy oddziałów: intensywnej terapii, neurochirurgii, neurologii; przedstawiciele środowiska pielęgniarek anestezjologicznych; studenci; młodzież szkolna. Wśród prelegentów znaleźli się także m.in. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prof. Wojciech A. Rowiński – konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii, Dr Jarosław Czerwiński – Dyrektor Medyczny Centrum Organizacyjno-Koordynującego do spraw Transplantologii „Poltransplant”.

Dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji, podpisało dokument o promocji przeszczepów – List Intencyjny dotyczący partnerstwa dla Transplantacji. To ważne, bo o transplantacjach trzeba mówić i to bardzo dużo. Te podpisy mają zmienić niechlubne statystyki dotyczące dawców organów w naszym województwie.

 

Więcej na stroniehttp://www.poltransplant.org.pl/

Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji

Dyrektor Poradni - Anita Kafel

19 kwietnia 2010r odbyła się w Brzozowie Konferencja pn. „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” zorganizowana przez Starostę Brzozowskiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie.

Głównym jej adresatem byli młodzi ludzie, choć informacje przekazane w trakcie spotkania są przydatne w każdym wieku. Jak powiedział jeden z organizatorów Starosta Z. Błaż – poprzez tego typu przedsięwzięcia pragniemy przekazać młodzieży pewien rodzaj wiedzy przydatnej w życiu dorosłym, w które wkracza. Ale tak naprawdę, aby móc kształcić młodzież edukację musimy zacząć od nas samych. Liczymy, że wiadomości wyniesione z dzisiejszego spotkania staną się preludium do rozmów w gronie bliskich, że dostarczą informacji pozwalających na określenie postawy wobec tematu oddania narządów po śmierci. Uczestnicy spotkania mieli okazję spojrzeć na temat transplantacji i

dawstwa narządów wróżnych aspektach: medycznym, prawnym oraz etycznym, a to za sprawą prelegentów – ekspertów, których w tym dniu w Brzozowie nie zabrakło. Wśród nich byli m.in. dr n. med. Grzegorz Senatorski – nefrolog, transplantolog, adiunkt Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr hab. Janusz Miąso – Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, mec. mgr Krzysztof Miąso – prawnik, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także dr Ryszard Pęczkowski – Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marta Wrońska – adiunkt katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Magdalena Kożuchowska – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, lider organizacji pacjentów po przeszczepieniu wątroby i dr Iwona Mazur – lekarz medycyny, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych z siedzibą w Krakowie oraz Monika Kowalik – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

O tym jak istotny jest interdyscyplinarny charakter konferencji o tejże właśnie tematyce podkreśliła dr Magdalena Wasylewicz Adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego – Nie wyobrażałam sobie tego dyskursu bez aspektu medycznego, aspektu etycznego, gdyż temat dotyczący transplantacji narządów budzi wciąż wiele kontrowersji i niepokoju. Transplantacja to także ważny temat z punktu widzenia antropologii. Tematyka ta budzi wiele pytań, także i tych natury prawnej. Celem pożądanym i oczekiwanym jest takie uregulowanie prawne, dzięki któremu procedury transplantacyjne w każdym potencjalnym przypadku staną się działaniem rutynowym, możliwym do przeprowadzenia w sposób nie budzący wątpliwości także natury prawnej. Nie można było także pominąć bardzo ważnego w obecnych czasach aspektu medialnego. Media kształtują bowiem nasze poglądy, są dla wielu ludzi niezwykle opiniotwórcze, często bezkrytycznie przyjmujemy wypowiedziane w mediach kwestie. Stąd obecność cenionych medioznawców. Nie mogliśmy także zapomnieć o niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie o aspekcie osobistym. Dopiero te wszystkie aspekty składają się na aspekt edukacyjny, który przyświeca temu spotkaniu. Na sali była obecna młodzież – uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, bo to do nich przede wszystkim adresowane było przesłanie wypływające ze spotkania. Podkreśliła to również Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Anita Kafel. – Bardzo istotne jest zainteresowanie młodzieży tematyką transplantacji, a przede wszystkim pozbycie się mylnych stereotypów w tym temacie. Naszym celem jest zmobilizowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a tym samym uczniów do działań na terenie szkoły i powiatu, mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów. Przekazanie istotnych merytorycznie treści i kształtowanie postawy czynnego angażowania się w działania na rzecz transplantacji powinny zachęcić wszystkich do żywej dyskusji, dokonania świadomego wyboru – akceptacji lub sprzeciwu wobec dawstwa tkanek i narządów.

Gośćmi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jerzy Wilk, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Starszy Wizytator Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Radni Rady Powiatu Brzozowskiego, przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu, Dyrektorzy i uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Województwa Podkarpackiego. Patronat naukowy nad konferencją objęła Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogromny wkład w organizację spotkania włożyły: Anita Kafel – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie oraz Magdalena Wasylewicz – pedagog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Zmiany w oświacie

W dniu 5 lutego 2010r. dyrektor poradni uczestniczyła w konferencji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa. Miejscem spotkania była aula Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Konferencja wpisuje się w cykl szesnastu spotkań wojewódzkich zaplanowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Ich celem jest prezentacja głównych założeń zmian w kształceniu zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poznanie opinii przedstawicieli różnychśrodowisk na temat projektowanych rozwiązań.

Proponowane zmiany obejmują m.in.:
• zobowiązanie szkoły podstawowej do rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się na pierwszym etapie edukacyjnym,
• poszerzenie świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej o obowiązkowe prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości ich zaspokojenia,

• wprowadzenie obowiązku oceny dojrzałości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym, w tym gotowości do podjęcia nauki w szkole,
• zobowiązanie szkoły do opracowania i wdrożenia indywidualnego programu pracy z uczniem niepełnosprawnym,
• obowiązek indywidualizacji pracy z każdym uczniem, zarówno w ramach obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
• ocenę podejmowanych działań przez powołany w szkole zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
• podkreślenie obowiązku wspierania przez przedszkole/szkołę dziecka przewlekle chorego,
• poszerzenie bądź dookreślenie zadań pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego/nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, zatrudnionych w przedszkolu, szkole i placówce,
• zobowiązanie poradni psychologiczno-pedagogicznych do udzielania wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, w tym organizowania i prowadzenia konsultacji i szkoleń, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb, a także w planowaniu i realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
• rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą przede wszystkim w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych i słabych stron dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu specyficznych trudności uczniów, opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów wsparcia oraz udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych z uczniem zajęć,
• zobowiązanie specjalistów zatrudnionych w poradni do realizacji zadań poza poradnią, w szczególności w przedszkolu i szkole, w postaci wsparcia merytoryczno – metodycznego nauczycieli i specjalistów organizujących i udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole.
Projektowane jest także wprowadzenie dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty Potrzeb i Świadczeń.

Będzie to dokument, który posiadałaby każda osoba do 21. roku życia, a w przypadku osób z głębokim upośledzeniem umysłowym – do 24./25. roku życia, uczestnicząca w zajęciach prowadzonych w szkołach i placówkach systemu edukacji, u której stwierdzone zostały specjalne potrzeby rozwojowe (w przypadku dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole) lub specjalne potrzeby edukacyjne.

Karta Potrzeb i Świadczeń wydawana byłaby przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opiekującą się szkołą. Specjaliści z poradni mieliby też obowiązek monitorowania realizacji zaleceń zawartych w Karcie.

Karta Potrzeb i Świadczeń, wypełniana na bieżąco przez działający w szkole zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
Główne założenie MEN przewiduje, że szkoła ma zapewnić uczniowi wsparcie i zindywidualizowaną pomoc w zależności od jego trudności lub uzdolnień. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być organizowana jak najbliżej dziecka. Poradnie będą zobowiązane włączyć się do terapii wtedy, gdy szkoła sobie nie poradzi i wyczerpie wszystkie możliwości.

Szerzej na stronie:
http://www.konferencje.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1052&Itemid=217k

Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 1 lutego 2010r. na terenie Prywatnego Przedszkola w Dydni odbyła się prelekcja dla rodziców dotycząca roli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który wygłosiła pani Magdalena Wasylewicz, logopeda, pedagog z PPP oraz pani Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP.

Wydarzenie to zapoczątkowało cykl spotkań trenowych połączonych z badaniami kontrolnymi najmłodszych dzieci. Dotychczas nawiązano współpracę z Prywatnym Przedszkolem w Dydni oraz z Przedszkolem w Niebocku. Zainteresowane wsparciem przedszkola prosimy o kontakt od początku przyszłego roku szkolnego.

Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP
Madalena Wasylewicz – pedagog, logopeda PPP

Ceberprzemoc, a bezpieczeństwo w sieci

W styczniu 2010r. przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie – psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek wystąpiła z ofertą prelekcji do szkół z terenu Powiatu Brzozowskiego na temat „Cyberprzemoc, a bezpieczeństwo w Sieci”. Oferta ta została skierowana do trzech grup odbiorców:
– nauczycieli
– rodziców
– uczniów

Dotychczas została nawiązana współpraca z następującymi szkołami:
– I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie
– Zespół Szkół w Humniskach
– Zespół Szkół we Wzdowie
– Zespół Szkół w Starej Wsi
– Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

Dzięjemy za współpracę. Zainteresowane szkoły zapraszamy do skorzystania z oferty w przyszłym roku szkolnym.

Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP

Narada dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozwskiego

W dniu 07-10-2009r. odbyła się narada dla dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozowskiego.

Omówione zostały następujące tematy:

  • wydawanie orzeczeń
  • wydawanie opinii
  • omówiono problemy związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • zaproponowano wykład skierowany do kadry pedagogicznej placówek oświatowych powiatu, zorganizowany przez dyrektora PPP w Brzozowie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej
  • przedstawiono ofertę poradni z zakresie prowadzonych terapii oraz przeprowadzanych badań w poszczególnych grupach wiekowych
  • usprawniono zasady wzajemnej współpracy pomiędzy PPP w Brzozowie a szkołami i przedszkolami powiatu brzozowskiego.
Skip to content