Ceberprzemoc, a bezpieczeństwo w sieci

W styczniu 2010r. przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie – psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek wystąpiła z ofertą prelekcji do szkół z terenu Powiatu Brzozowskiego na temat „Cyberprzemoc, a bezpieczeństwo w Sieci”. Oferta ta została skierowana do trzech grup odbiorców:
– nauczycieli
– rodziców
– uczniów

Dotychczas została nawiązana współpraca z następującymi szkołami:
– I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie
– Zespół Szkół w Humniskach
– Zespół Szkół we Wzdowie
– Zespół Szkół w Starej Wsi
– Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

Dzięjemy za współpracę. Zainteresowane szkoły zapraszamy do skorzystania z oferty w przyszłym roku szkolnym.

Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP

Narada dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozwskiego

W dniu 07-10-2009r. odbyła się narada dla dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozowskiego.

Omówione zostały następujące tematy:

  • wydawanie orzeczeń
  • wydawanie opinii
  • omówiono problemy związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • zaproponowano wykład skierowany do kadry pedagogicznej placówek oświatowych powiatu, zorganizowany przez dyrektora PPP w Brzozowie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej
  • przedstawiono ofertę poradni z zakresie prowadzonych terapii oraz przeprowadzanych badań w poszczególnych grupach wiekowych
  • usprawniono zasady wzajemnej współpracy pomiędzy PPP w Brzozowie a szkołami i przedszkolami powiatu brzozowskiego.
Skip to content