Spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 14 marca 2011r. o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie odbyło się kolejne spotkanie grupy pedagogów szkolnych z terenu powiatu brzozowskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Tematem narady było: „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”. Pedagodzy zostali poinformowani o zaistniałych zmianach dotyczących pracy poradni oraz nowych zadaniach dla szkół. Szczegółowo omówiono zmiany w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 XI 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Ponadto zwrócono uwagę na nową formę wydawanych wniosków, orzeczeń, opinii i informacji oraz nowych druków – opinia nauczyciela/wychowawcy o uczniu. Zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach są podstawą do konstruowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH i PLANÓW DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH. Pedagodzy otrzymali również ankiety, które zostaną przekazane nauczycielom. Dotyczą one funkcjonowania poradni w środowisku. Na zakończenie pedagodzy wyrazili swoje poglądy na temat wprowadzonych zmian. W ramach wzajemnej współpracy z poradnią zostały im przesłane drogą elektroniczną materiały z powyższego spotkania.

pedagodzy:
Marta Śmigiel
Beata Konieczna

Spotkanie zespołu wspierającego pedagogów

Serdecznie zapraszamy na następne spotkanie dla pedagogów szkolnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, które odbędzie się w dniu 14 marca 2011r. o godz. 11.00 (piątek).
Tematem spotkania będą zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Mamy logo poradni, mamy logo poradni!

W dniu 13 grudnia 2010r. rozstrzygnął się konkurs dla klas IV – VI oraz klas gimnazjalnych pn „LOGO Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie”, którego organizatorkami były: psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek i pedagog Marta Śmigiel. Udział w konkursie wzięło udział 10 szkół: SOSW w Brzozowie, Gimnazjum w Dydni, Gimnazjum w Domaradzu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, Zespół Szkół w Bliznem, Zespół Szkół w Turzym Polu, Zespół Szkół Nr 1 w Humniskach, a także Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono laureata, którym został Łukasz Drobot – Gimnazjum w Dydni. Ponadto wyróżniono dodatkowo 5 prac, których autorami są: Monika Jarosz – SOSW w Brzozowie, Łukasz Najbar – SOSW w Brzozowie, Paweł Graboń – SOSW w Brzozowie, Daniel Wójcik – Gimnazjum w Dydni oraz Wiktor Bigos – Zespół Szkół w Turzym Polu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Zdjęcia z rozdania nagród

Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

W dniu 10 grudnia 2010r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nt „Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?” Gośćmi spotkania była Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, pedagodzy, a także nauczyciele ze szkół powiatu brzozowskiego.

Wykład prowadziła inicjatorka tego spotkania – pedagog Beata Konieczna wraz z ratownikiem systemu Panem Łukaszem Wołczańskim. Słuchacze dowiedzieli się: Co to jest padaczka? Jakie są przyczyny padaczki? Jakie czynniki wywołują padaczkę? Jak pomóc choremu w czasie napadu padaczkowego? A także – Co powinien wiedzieć i zrobić nauczyciel, u którego klasie jest uczeń chory na padaczkę? Każdy ze słuchaczy otrzymał również materiały opracowane przez Panią Beatę Konieczną, zawierające podstawowe odpowiedzi na powyższe pytania. Do naszej poradni trafia coraz więcej dzieci chorujących na padaczkę – podkreśliła dyrektor poradni Anita Kafel – W 2009r. MEN rozesłało do szkół i placówek oświatowych materiały z serii „One są wśród nas”. Pośród tych publikacji znalazła się także pozycja Sergiusza Jóźwiaka „Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu”. Nauczyciele powinni zapoznać się z tego typu materiałami, aby każdy mógł w razie nagłej, niespodziewanej sytuacji wykorzystać tę wiedzę. Rolą i zadaniem każdego nauczyciela jest nie tylko dydaktyka i wychowanie, ale także i opieka.

Do pobrania:
Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

Gdzie szukać pomocy?

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
00-328 Warszawa
Ul. Kopernika 43
Tel. (22) 829-41-12 lub (22) 826-89-52

NEURONET
Fundacja Pomocy Chorym na Padaczkę
02-923 Warszawa
Ul. Kołobrzeska 18
Tel. (22) 65-15-931

Happening "Podsumowanie kampanii społecznej – Przeszczep nadziei transplantacja w edukacji"

W dniu 5 listopada 2010r. w Brzozowie odbył się happening – podsumowanie kampanii społecznej promującej transplantację „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji”, której organizatorami był Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż wraz z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anitą Kafel. Uczestniczyło w niej 10 szkół: I LO w Brzozowie, ZSE w Brzozowie, ZSB w Brzozowie, Zespół Szkół w Starej Wsi, Gimnazjum w Bliznem, Gimnazjum w Domaradzu, Gimnazjum w Dydni, Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach oraz Gimnazjum w Haczowie i Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie. Gośćmi spotkania byli Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Pan Henryk Kozik, Sekretarz Powiatu Brzozowskiego Ewa Tabisz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Andrzej Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie Tadeusz Pióro, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dyrektorzy szkół wraz z pedagogami, nauczycielami i młodzieżą – najmłodszymi uczestnikami kampanii. Patronat medialny objęła TVP Rzeszów oraz Super Nowości. Nie zabrakło także mediów lokalnych.


Pierwszym etapem kampanii była organizowana w kwietniu konferencja naukowa z udziałem transplantologa dr Grzegorza Senatorskiego ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, pacjentki po transplantacji wątroby Pani Magdaleny Kożuchowskiej, wykładowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego: etyków ks. prof. Andrzeja Garbarza i ks. prof. Janusza Miąso, dziekana Ryszarda Pęczkowskiego, prawnika mecenasa Krzysztofa Miąso, dr Martę Wrońską i dr Magdalenę Wasylewicz.

Drugim etapem kampanii były prelekcje, które łącznie dla 68 klas przeprowadziła Dyrektor Anita Kafel. Młodzież nie boi się rozmów na trudne tematy – często podkreślała – A podjęte przez uczniów działania dowodzą ogromnej dojrzałości, zaangażowania i odwagi młodych ludzi w podejmowaniu tak trudnego tematu, jakim jest transplantacja. Istnieje ogromna potrzeba edukacji, przełamywania mitów i stereotypów, jakie narosły wokół transplantacji – uznanej na całym świecie metody leczenia ratującej życie. Jednym z rozwiązań, które mają spowodować wzrost świadomości społecznej wydaje się być edukacja i rozmowa. Dlatego Pan Starosta z Panią Dyrektor zainicjowali taką akcję, by małymi krokami zmieniać nasze myślenie o transplantacji. Teraz to jeszcze w polskich niektórych szkołach i domach często temat tabu – ale takie akcje, jak nasza brzozowska, a jednocześnie podkarpacka mają ogromną szansę to zmienić. Każda szkoła z powiatu biorąca udział w naszym projekcie przygotowała transparent z hasłem nt transplantacji, aby podczas happeningu wziąć udział w przemarszu ulicami miasta oraz prace na konkurs promujący przeszczepianie narządów, który rozstrzygnął się w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej i multimedialnej. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane na scenie kina „Sokół”, a z pozostałych wykonano wystawę na terenie Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie, aby w ten sposób także wyróżnić młodzież, a jednocześnie zwrócić na to zagadnienie uwagę społeczeństwa.

Ale to nie koniec atrakcji! Uczennice z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie: Anna i Katarzyna Wojtoń przygotowały część artystyczną – przepiękne piosenki o życiu. Hitem był utwór Eleni „Tylko w Twoich dłoniach”. Takie działania warto zawsze zauważyć i odnotować. Jeden z pedagogów szkoły ponadgimnazjalnej w Brzozowie sygnalizował, że młodzież pragnie ze swym przekazem trafić nie tylko do środowiska szkolnego, ale i poza szkolne mury realizując własne pomysły, a w ten sposób rozszerzając akcję transplantacyjną. Jest to niezwykle motywujące i budujące, że mamy tak wspaniałą młodzież, tym bardziej że przeszczepianie narządów jest uznaną na świecie metodą leczenia. Pozwala na ratowanie życia i przywracanie zdrowia ciężko chorym ludziom. Brak świadomości społecznej jest jedną z przyczyn ograniczających liczbę zabiegów. Przeszczep daje chorym szansę na normalne życie – mogą się uczyć, pracować, założyć rodzinę, spełniać marzenia. Wciąż jednak zbyt wiele osób umiera nie doczekawszy zdrowego narządu. A

kcja „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji” skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych jest jednym z działań, które ma poprawić sytuację polskiej transplantologii. Pamiętajmy – podsumował Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż – możemy być dawcą…ale również stanąć po drugiej stronie, jako osoba oczekująca pomocy – biorcą.

 

Galeria zdjęć z podsumowania

TVP Rzeszów

Ruszył drugi etap kampanii promującej transplantację

Ruszył drugi etap kampanii promującej transplantację na terenie Brzozowa i Powiatu Brzozowskiego, którego koordynatorem jest Starosta Brzozowski inż. Zygmunt Błaż oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie mgr Anita Kafel.

Przypominamy, że pierwszym etapem była konferencja „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” skierowana do dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek powiatowych, lekarzy Szpital Specjalistycznego w Brzozowie, Radnych Powiatu Brzozowskiego oraz przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Podkarpacia, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Aktualnie od 13 września 2010r. odbywają się w I LO im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie prelekcje dla młodzieży na ten tak ważny temat, które prowadzi w każdej klasie Pani Anita Kafel ( pacjentka po transplantacji nerki) i potrwają w tejże szkole do 21 września.

Młodzież z dużym zainteresowaniem poznawała emocje osób, które stają przed tak ważną decyzją – wyrażenie zgody na oddanie narządów zmarłego bliskiego człowieka do transplantacji, aby ratować życie innych, a to za sprawą filmu „Esperanza” oraz doświadczenie osoby, która żyje dzięki transplantacji – świadectwo dyrektora poradni.
Młodzież dowiedziała się również: Co to jest śmierć mózgowa i kiedy można pobrać narząd? Ile może minąć czasu dla poszczególnych narządów od chwili ich pobrania do przeszczepienia? Co oznacza przeszczep rodzinny? Jakie narządy i tkanki przeszczepiane są najczęściej? Jaka jest ocena moralna i etyczna transplantacji? A także co to jest oświadczenie woli?

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wysłuchali prelekcji, która dalej będzie odbywała się kolejno:
– Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie ( w terminie 20 – 24 września),
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ( w terminie 27 września – 1 października 2010r.),
– Gimnazjum w Dydni oraz Wydrnej i wszystkich zainteresowanych szkołach.

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie o tematyce transplantacyjnej, który odbędzie się w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej i multimedialnej (regulamin konkursu).

Podsumowanie kampanii będzie miało miejsce pod koniec października/ początek listopada podczas happeningu. W programie: przemarsz uczniów i nauczycieli zainteresowanych szkół ulicami miasta w hasłami promującymi transplantację, część artystyczna przygotowana przez uczniów, prezentacja nagrodzonych w konkursie prac oraz uroczyste wręczenie nagród przez Starostę Brzozowskiego Pana Zygmunta Błaża. Prace uczniów zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy na terenie Szpitala w Brzozowie.

Wszystkie szkoły zainteresowane zorganizowaniem prelekcji oraz udziałem w happeningu prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem poradni. Poradnia włącza się także w akcje transplantacyjne sąsiednich Starostw Powiatowych.

TVP oddział Rzeszów – program Barbary Pawlak "Pytania do …"

Transplantacja – pod takim hasłem w dniu 2 czerwca 20010r. w TVP Rzeszów przy ul. Kopisto 6 w swoim programie „Pytania do…” redaktor Barbara Pawlak prowadziła rozmowy ze swymi gośćmi. Byli nimi: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anita Kafel, a także Piotruś Motyka z Tarnobrzega – młody pacjent po transplantacji wątroby (przeszczep rodzinny) wraz ze swymi rodzicami, ks. prof. Andrzej Garbarz, lek. med. Wiesław Gucwa – Ordynator OIT w Sanoku, koordynator transplantacyjny oraz Ewa Zawilińska – Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa, koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego w Jaśle.

Mówiono między innymi o tym, że w ubiegłym roku dwa, w tym roku ani jeden przeszczep rodzinny nie został jeszcze przeprowadzony wśród mieszkańców naszego regionu. To oddanie narządu lub jego części dziecku, wnuczkowi, albo na przykład ojcu. Aby zmienić tę smutną statystykę Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej rozpoczęła w regionie program „Partnerstwo dla Transplantacji”. W Podkarpackim przeszczepy rodzinne są wciąż jednak mało znaną metodą ratowania życia. By ją spopularyzować Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej mobilizuje szpitale do większej aktywności.

Prof. Wojciech Rowiński, wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej -„Umówiliśmy się, w jaki sposób będziemy popularyzowali tę ideę. Będziemy spotykać się w stacjach dializ z pacjentami i ich rodzinami, bo nie można sprowadzić pacjenta do roli żebraka, żeby pytał czy ktoś mi odda nerkę.”-

Te sytuację muszą zmienić koordynatorzy szpitalni. Przeszkoleni lekarze i pielęgniarki już pracują w Przemyślu, Sanoku, Jaśle, Brzozowie, Rzeszowie, Dębicy, Mielcu i Tarnobrzegu. Wciąż jednak brakuje ich w pozostałych szpitalach powiatowych.

„Ogromną rolę odgrywa tutaj także oświata, czyli działania w zakresie transplantacji w edukacji” – podkreśliła w trakcie spotkania Dyrektor Anita Kafel. „To Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne są najkrótszą drogą dotarcia do szczytu, czyli edukację należy rozpocząć od dyrektorów szkół, nauczycieli biologii i pedagogów, a dopiero potem uczniów. Młodzież jest bardzo otwarta i zainteresowana tematyką dawstwa i przeszczepiania narządów. Naszą działalność rozpoczęliśmy wspólnie ze Starostą Brzozowskim Panem Zygmuntem Błażem konferencją „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji”, którą skierowaliśmy właśnie do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. W przyszłym roku szkolnym planujemy prelekcje oraz konkursy w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej, a także projekcji multimedialnych. Mamy już sygnały od Pani Dyrektor Liceum w Brzozowie, że planowany jest happening, a także sygnały od dyrektorów innych placówek, że pragną włączyć się w nasze działania.”

Informujemy, że osoby chcące wypełnić deklarację woli, czyli zgodę na oddanie narządów po śmierci, bądź też zgłosić sprzeciw wobec pobierania od niej narządów, mogą to zrobić wypełniając wniosek dostępny na stronie www.poltransplant.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Partnerstwo dla transplantacji

Jednym z efektów konferencji „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” stało się zaproszenie Pani Anity Kafel – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie przez Wicewojewodę Podkarpackiego – Panią Małgorzatę Chomycz do wzięcia udziału i przedstawienie przemówienia „Dzięki przeszczepowi znam już cenę życia” na Sympozjum poświęconemu problemom przeszczepiania narządów, organizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla transplantologii”, które odbyło się w Auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ulicy Cegielnianej 14, w dniu 26 kwietnia 2010r.

Organizowane sympozjum stało się elementem kampanii promującej ideę transplantologii, której celem jest konieczność podjęcia skoordynowanych działań umożliwiających zwiększenie pobierania narządów od dawców w województwie podkarpackim. Oficjalnie zaproszonymi gośćmi byli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.
Natomiast uczestnikami: Parlamentarzyści Województwa Podkarpackiego; Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie; Konsultanci wojewódzcy z dziedzin: transplantologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, położnictwa i ginekologii, urologii, pielęgniarstwa; Dyrektorzy szpitali; Ordynatorzy oddziałów: intensywnej terapii, neurochirurgii, neurologii; przedstawiciele środowiska pielęgniarek anestezjologicznych; studenci; młodzież szkolna. Wśród prelegentów znaleźli się także m.in. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prof. Wojciech A. Rowiński – konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii, Dr Jarosław Czerwiński – Dyrektor Medyczny Centrum Organizacyjno-Koordynującego do spraw Transplantologii „Poltransplant”.

Dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji, podpisało dokument o promocji przeszczepów – List Intencyjny dotyczący partnerstwa dla Transplantacji. To ważne, bo o transplantacjach trzeba mówić i to bardzo dużo. Te podpisy mają zmienić niechlubne statystyki dotyczące dawców organów w naszym województwie.

 

Więcej na stroniehttp://www.poltransplant.org.pl/

Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji

Dyrektor Poradni - Anita Kafel

19 kwietnia 2010r odbyła się w Brzozowie Konferencja pn. „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” zorganizowana przez Starostę Brzozowskiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie.

Głównym jej adresatem byli młodzi ludzie, choć informacje przekazane w trakcie spotkania są przydatne w każdym wieku. Jak powiedział jeden z organizatorów Starosta Z. Błaż – poprzez tego typu przedsięwzięcia pragniemy przekazać młodzieży pewien rodzaj wiedzy przydatnej w życiu dorosłym, w które wkracza. Ale tak naprawdę, aby móc kształcić młodzież edukację musimy zacząć od nas samych. Liczymy, że wiadomości wyniesione z dzisiejszego spotkania staną się preludium do rozmów w gronie bliskich, że dostarczą informacji pozwalających na określenie postawy wobec tematu oddania narządów po śmierci. Uczestnicy spotkania mieli okazję spojrzeć na temat transplantacji i

dawstwa narządów wróżnych aspektach: medycznym, prawnym oraz etycznym, a to za sprawą prelegentów – ekspertów, których w tym dniu w Brzozowie nie zabrakło. Wśród nich byli m.in. dr n. med. Grzegorz Senatorski – nefrolog, transplantolog, adiunkt Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr hab. Janusz Miąso – Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, mec. mgr Krzysztof Miąso – prawnik, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także dr Ryszard Pęczkowski – Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marta Wrońska – adiunkt katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Magdalena Kożuchowska – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, lider organizacji pacjentów po przeszczepieniu wątroby i dr Iwona Mazur – lekarz medycyny, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych z siedzibą w Krakowie oraz Monika Kowalik – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

O tym jak istotny jest interdyscyplinarny charakter konferencji o tejże właśnie tematyce podkreśliła dr Magdalena Wasylewicz Adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego – Nie wyobrażałam sobie tego dyskursu bez aspektu medycznego, aspektu etycznego, gdyż temat dotyczący transplantacji narządów budzi wciąż wiele kontrowersji i niepokoju. Transplantacja to także ważny temat z punktu widzenia antropologii. Tematyka ta budzi wiele pytań, także i tych natury prawnej. Celem pożądanym i oczekiwanym jest takie uregulowanie prawne, dzięki któremu procedury transplantacyjne w każdym potencjalnym przypadku staną się działaniem rutynowym, możliwym do przeprowadzenia w sposób nie budzący wątpliwości także natury prawnej. Nie można było także pominąć bardzo ważnego w obecnych czasach aspektu medialnego. Media kształtują bowiem nasze poglądy, są dla wielu ludzi niezwykle opiniotwórcze, często bezkrytycznie przyjmujemy wypowiedziane w mediach kwestie. Stąd obecność cenionych medioznawców. Nie mogliśmy także zapomnieć o niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie o aspekcie osobistym. Dopiero te wszystkie aspekty składają się na aspekt edukacyjny, który przyświeca temu spotkaniu. Na sali była obecna młodzież – uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, bo to do nich przede wszystkim adresowane było przesłanie wypływające ze spotkania. Podkreśliła to również Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Anita Kafel. – Bardzo istotne jest zainteresowanie młodzieży tematyką transplantacji, a przede wszystkim pozbycie się mylnych stereotypów w tym temacie. Naszym celem jest zmobilizowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a tym samym uczniów do działań na terenie szkoły i powiatu, mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów. Przekazanie istotnych merytorycznie treści i kształtowanie postawy czynnego angażowania się w działania na rzecz transplantacji powinny zachęcić wszystkich do żywej dyskusji, dokonania świadomego wyboru – akceptacji lub sprzeciwu wobec dawstwa tkanek i narządów.

Gośćmi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jerzy Wilk, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Starszy Wizytator Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Radni Rady Powiatu Brzozowskiego, przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu, Dyrektorzy i uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Województwa Podkarpackiego. Patronat naukowy nad konferencją objęła Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogromny wkład w organizację spotkania włożyły: Anita Kafel – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie oraz Magdalena Wasylewicz – pedagog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Skip to content