Spotkanie logopedów

W dniu 25.10.2019r. o godz. 12.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie w ramach sieci współpracy odbędzie się spotkanie logopedów, na którym zostaną omówione najczęściej spotykane problemy w pracy logopedycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie, Ewelina Gurgacz – neurologopeda

Grupa socjoterapeutyczna

Od 15 października 2019r. rusza kolejna edycja zajęć grupy socjoterapeutycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie. O szczegółach spotkania rodzice będą informowani indywidualnie.

Organizatorzy:

Beata Wojtowicz – pedagog, socjoteraputa, Sylwia Szczyrska – Płatek – psycholog

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzozowie ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie

Poradnia ogłasza konkurs na rysunek promujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie. Prace należy składać z kompletem dokumentów do dnia 11.10.2019r. w sekretariacie poradni. Czekamy na ciekawe propozycje 🙂 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2019 roku. Powodzenia

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają pedagogów i logopedów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w Poradni w dniu 07.06.2019r. o godz. 11.00. Spotkanie poprowadzi neurologopeda Ewelina Gurgacz. Temat: „Organizacja kształcenia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 134341053

Serdecznie zapraszamy

Grupa socjoterapeutyczna

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbywały się spotkania dwóch grup socjoterapeutycznych dzieci młodszych i dzieci starszych. Realizowano program  „Jak polubić siebie i zaakceptować innych” dla uczniów z problemami samooceny i trudnościami w relacjach rówieśniczych. Zajęcia odbywały się od 23 października 2018 roku do 8 stycznia 2019 roku – spotkania jednogodzinne, raz w tygodniu.

W trakcie spotkań realizowano następującą tematykę:

  1. Tworzenie wizerunku siebie – dostrzeganie swoich zdolności, zainteresowań, pasji, planów na przyszłość.
  2. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości – wskazywanie swoich mocnych stron i wad które można wyeliminować.
  3. Sztuka komunikacji i współpracy –  pokazywanie sposobów prawidłowej komunikacji za pomocą słów i gestów z drugim człowiekiem.
  4. Rozmawiamy o emocjach – rozpoznawanie emocji i wskazywanie sposobów konstruktywnego radzenie sobie z napięciami i trudnymi uczuciami.
  5. Bądźmy asertywni, a nie ulegli czy agresywni – ćwiczenie asertywnych sposobów zachowań w różnych sytuacjach społecznych.
  6. Wartości w życiu człowieka – wskazywanie swojego systemu wartości.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami od 2 kwietnia 2019r. ruszyła kolejna edycja spotkań.

Prowadzące                                                                                                 

Beata Wojtowicz

Sylwia Szczyrska – Płatek

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2019

               2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – coraz bliżej!  Z tej okazji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza rodziców dzieci do lat 3 na badania przesiewowe.

Organizatorzy badań poproszą rodziców o wypełnienie specjalnego kwestionariusza. Specjalista przeanalizuje wypełniony dokument i zakwalifikuje dziecko  do kolejnego etapu diagnozy. W sytuacji stwierdzenia ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu rodzic zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu diagnostycznym.

Odpowiedź na zawarte w kwestionariuszu pytania zajmuje jedynie 10 minut – jest to czas, który może wiele zmienić, zarówno w życiu dzieci, jak i ich rodziców – wczesne rozpoznanie ewentualnych zaburzeń rozwojowych przekłada się bowiem na jakość życia całej rodziny.

2 kwietnia zapraszamy rodziców w godzinach  10.00 – 14.00. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 134341053

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w Poradni w dniu 29.03.2019r. o godz. 10.00. Spotkanie poprowadzi psycholog Anna Lenart. Temat: “O czym warto pamiętać tworząc IPET?”.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają na spotkanie Sieci Współpracy Logopedów, które odbędzie się dnia 13.03.2019r. o godz. 12.00 na terenie poradni. Tematem spotkania będzie: “Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 134341053

Serdecznie zapraszamy