Sieć Współpracy Logopedów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zaprasza logopedów powiatu brzozowskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się w dniu  11 stycznia (wtorek) o godz. 11.30 na terenie poradni.


Główny temat spotkania: “Dyslalia obwodowa w praktyce logopedycznej”.
Prowadząca – Anna Florczak
Prosimy o rejestrację uczestnictwa pod numerem telefonu 134341053.

Serdecznie zapraszamy
Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie,
Ewelina Gurgacz – neurologopeda

Sieć Współpracy Logopedów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza logopedów powiatu brzozowskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się w dniu 28 września (wtorek) o godz. 12.30 na terenie poradni. Główny temat spotkania: “Terapia miofunkcjonalna”.
Prosimy o rejestrację uczestnictwa pod numerem telefonu 134341053.

Serdecznie zapraszamy
Marta Śmigiel – Dyrektor PP-P w Brzozowie,
Ewelina Gurgacz – neurologopeda.

Opóźniony rozwój mowy dziecka

      Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa ją w ciągu całego swojego życia w kontaktach z ludźmi. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój języka dziecka jest podstawą kształtowania i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia oraz przeżycia. Kształtowanie się mowy dziecka ma ścisły związek z jego rozwojem społeczno-emocjonalnym. Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się danych głosek w mowie jest stały, choć między rówieśnikami mogą wystąpić znaczne różnice w rozwoju mowy. Jest to kwestia indywidualna, wynikająca np. z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych.

Czytaj dalej Opóźniony rozwój mowy dziecka

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli na temat: „Jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów w warunkach nauki zdalnej”.

Spotkanie odbędzie się dnia 08 lutego o godz. 10.00 za pomocą platformy Microsoft Teams. Szczegóły spotkania zostaną przekazane na adres mailowy szkół kilka dni wcześniej.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Pomoc w czasie ferii

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży szkolnej oraz udziela konsultacji i porad rodzicom i nauczycielom pod numerami telefonów: 134341053537 281 131534 433 891 lub mailowo poradniapp.brzozow@gmail.com

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu pokoju Chrystusowego,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021
przyniesie radość, szczęście i wiele łask Bożych.

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Zgłaszanie dzieci do Poradni

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wznowienie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie pracy w trybie stacjonarnym i wdrożone procedury sanitarne prosimy, aby zgłoszenia dziecka do poradni dokonywali jedynie rodzice/opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni być poinformowani o przebiegu wizyty w Poradni w warunkach reżimu sanitarnego.

Powrót do pracy stacjonarnej Poradni

Szanowni Państwo,

Od dnia 4 maja 2020r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie wraca do pracy stacjonarnej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wizyty w Poradni będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego, tj. :

  • przed wejściem do budynku, w którym mieści się poradnia wszystkim osobom zostanie wykonany pomiar temperatury
  • dezynfekcja rąk
  • rejestracja celu wizyty
  • rodzice wraz z dziećmi od 4 roku życia (z wyjątkiem osób uwzględnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos) zobowiązani są do zakrywania nosa i ust
  • prosimy o przyprowadzanie dzieci zdrowych bez objawów chorobowych (kaszel, katar).

Ponadto prosimy rodziców o telefoniczne potwierdzenie wizyty w poradni w dniu poprzedzającym spotkanie.

Wszelkie sprawy niezwiązane z wcześniej umówiona wizytą prosimy zgłaszać telefonicznie 134341053, 537 281 131, 534 433 891 lub mailowo poradniapp.brzozow@gmail.com

Organizacja pracy poradni w czasie epidemii

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie są do dyspozycji pod numerami telefonów:

134341053 – sekretariat i specjaliści PP-P w Brzozowie

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – specjaliści PP-P w Brzozowie

534 433 891 – specjaliści PP-P w Brzozowie

Kontaktować się można również za pomocą indywidualnych adresów mailowych:

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail
Marta Śmigiel dyrektor martasmigiel@gmail.com
Barbara Adamska pedagog barbara.adamskappp@gmail.com
Krystyna Ekiert psycholog krystyna.ekiertppp@gmail.com
Krystyna Przyczynek pedagog krystyna.przyczynekppp@gmail.com
Anna Sobaś – Bodzioch logopeda, surdopedagog, tyflopedagog anna.sobasbodziochppp@gmail.com
Anna Lenart psycholog anna.lenartppp@gmail.com
Beata Wojtowicz pedagog beata.wojtowiczppp@gmail.com
Marta Głód psycholog marta.glodppp@gmail.com
Ewelina Gurgacz neurologopeda ewelina.gurgaczppp@gmail.com
Magdalena Wasylewicz logopeda magdalena.wasylewiczppp@gmail.com
Anna Stańko psycholog kliniczny anna.stankoppp@gmail.com
Anita Kafel pedagog anita.kafelppp@gmail.com

Przypominamy również, że od dnia 16 marca 2020r. odwołane zostały wszystkie terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych.

Skip to content