Zabawy i gry dydaktyczne w logopedii

Wiadomo nie od dzisiaj, że zabawa niesie ze sobą ogromne wartości terapeutyczne. Dzieci chętnie bawią się począwszy od pierwszych dni swojego życia. Dziecko poznaje świat i uczy się najwięcej przez zabawę oraz różnego rodzaju gry. Z biegiem czasu zmienia się jedynie forma tych aktywności.

Gry dydaktyczne oraz zabawy, poprzez swoje różnorodne formy i rodzaje wywołują spontaniczną ciekawość dziecka, aktywizują go i pobudzają do pracy umysłowej. Ponadto mają duży wpływ na prawidłowy rozwój mowy, dlatego w terapii i profilaktyce logopedycznej odgrywają tak ogromną rolę.

Nie jest łatwo zmotywować uczniów do pracy na tym samym materiale, gdyż dzieci potrzebują ciągle nowych bodźców do działania. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom, postanowiłyśmy podjąć temat zabaw i gier dydaktycznych w logopedii, i podzielić się swoimi pomysłami na spotkaniu Grupy Wsparcia dla Logopedów powiatu brzozowskiego, które odbyło się w dniu 12 kwietnia b.r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.

Do gier dydaktycznych stosowanych w logopedii zaliczamy różnego rodzaju loteryjki obrazkowe, układanki, rebusy, krzyżówki obrazkowo-sylabowe, domina logopedyczne, mema, a także gry planszowe np. przygotowujące do wymowy danej głoski. Ponadto w terapii logopedycznej można wykorzystać gry i zabawy tematyczne oraz gry i zabawy z regułami, dzięki którym dziecko rozwija i bogaci słownictwo, uczy się ról społecznych oraz zdobywa wiedzę o otaczającym świecie. Większość gier można wykonać samodzielnie wykorzystując m.in. możliwości multimedialne, bądź skorzystać z dostępnej literatury lub bogatej oferty różnych wydawnictw.

Zabawy i gry dydaktyczne z powodzeniem pozwolą nam na zaspokojenie potrzeb dzieci, ponieważ za ich przyczyną możemy wykonać cała gamę ćwiczeń logopedycznych w sposób ciekawy i atrakcyjny. Ponadto w czasie gry, dzieci uczą się prawidłowej wymowy, poznają reguły językowe. Dodatkowo ćwiczą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, słuch fonemowy, koncentrację uwagi oraz myślenie.

Nadanie zajęciom logopedycznym – choćby okazjonalnie – charakteru zabawy, pomaga dziecku odzyskać wiarę we własne siły i przezwyciężać liczne trudności.

Wprowadzanie w życie dziecka różnorodnych zabaw i gier dydaktycznych, jest nie tylko doskonałym sposobem na rozwijanie wszystkich jego możliwości. Dziecko uczy się tworzyć sytuację wyobrażeniową, która pozwala mu z kolei uczyć się obowiązujących zasad. Zrozumienie reguł, podporządkowanie się im, ma ogromne znaczenie w życiu społecznym, jest również nieodzowne w przyswajaniu systemu językowego.

Dlatego też wszelkiego rodzaju gry dydaktyczne sprawiające, może czasami, wrażenie banalnych, są najlepszym sposobem by zapewnić harmonijny rozwój dziecka uwzględniając prawidłowości rozwoju psychofizycznego.

mgr Elżbieta Zajdel
mgr Katarzyna Stachowicz
logopedzi SOSW w Brzozowie

Skip to content