Logopeda radzi

Z przeprowadzonych coraz częściej badań nad poprawnością wymowy dzieci w wieku przedszkolnym wynika, iż co trzecie dziecko w przedszkolu (optymistycznie licząc) wymaga szczególnej i zindywidualizowanej opieki, często nawet pomocy specjalistycznej. Co więcej, potoczna moja obserwacja, jak również badania wyrywkowe przemawiają za tym, że skala zjawiska raczej rośnie, niż maleje.

Wielu rodziców zauważa problem nieprawidłowej wymowy swoich dzieci, gdy dziecko wkracza w mury przedszkola. Są jednak i tacy rodzice, którzy posyłając dziecko do szkoły podstawowej decydują się na wizytę u logopedy. Taką decyzję powodują w większości przypadków niepowodzenia szkolne ich dzieci (trudności z nauką czytania i pisania), których przyczyną jest nieprawidłowa wymowa. Wczesne rozpoznanie i dobrze prowadzona terapia mogą wyrównać defekty rozwojowe i usunąć wadę wymowy, a co za tym idzie również trudności w nauce szkolnej. Nie należy obawiać się wizyty w gabinecie logopedycznym.

Badanie dziecka z zaburzoną mową obejmuje:
1. Wywiad z rodzicami lub opiekunem dziecka.
2. Badanie wymowy:
– rozumienie mowy,
– mowa samodzielna,
– powtarzanie,
– wymowa poszczególnych głosek.

Terapię mowy prowadzi się indywidualnie. Ćwiczenia obejmują pracę nad bogactwem słownika dziecka (biernego i czynnego), pracę nad stymulacją świadomości językowej m.in. kształtowaniem form gramatycznych, pracy nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych). Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów:

wywoływanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski;
utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym (wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka).
Nieodzowną i bardzo ważną częścią terapii logopedycznej jest ścisła współpraca pomiędzy logopedą, dzieckiem i rodzicami. Wszyscy rodzice decydujący się na terapię logopedyczną swojego dziecka powinni mieć świadomość wielkiej roli, jaką odgrywają w tej terapii.

Nie wystarczy przyprowadzić dziecka do logopedy, aby mówiło pięknie i poprawnie. Najważniejsze są ćwiczenia z dzieckiem prowadzone systematycznie w domu (chociaż 5 minut dziennie). Owocna współpraca rodziców z logopedą przyczynia się do wzbudzenia w dziecku pozytywnej motywacji do ćwiczeń, a to jest już połowa sukcesu. Dziecko, które zauważa swoją wadliwą wymowę, chce i dąży do jej skorygowania, odnosi sukces w dużo krótszym czasie niż dziecko na siłę przyprowadzone na terapię logopedyczną. Ścisła współpraca logopedy, rodziców i dziecka daje bardzo dobre rezultaty często w krótkim czasie. Jeśli więc zauważamy wadę wymowy u naszego dziecka nie zwlekajmy. Zgłośmy się do logopedy, który fachowo oceni „sytuację”.

Magdalena Wasylewicz, wrzesień/pażdziernik 2003, Brzozowska Gazeta Powiatowa

Skip to content