Drodzy Rodzice, Drodzy Nauczyciele!

Od kwietnia 2023 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie prowadzi  diagnozę i terapię metodą Neuroflow ATS.

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Cały trening podzielony jest na etapy, a każdy etap treningu słuchowego Neuroflow poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Program pozwala na dostosowanie stopnia trudności i tempa ćwiczeń do potrzeb i możliwości dziecka i rodziców. Sesje terapeutyczne odbywają się trzy razy w tygodniu, w domu dziecka.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ze strony: www.neuroflow.pl i sprawdzenia – czy Wasze dziecko/uczeń nie znajduje się w grupie ryzyka CAPD.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD/CAPD) mogą występować u dzieci,
u których obserwuje się następujące trudności:

  •  w słyszeniu w hałasie,
  • z nauką czytania i pisania, przy prawidłowo rozwiniętej inteligencji,
  • w zakresie uczenia się języka obcego (trudności z nauką nowych słów),
  •  z zapamiętywaniem informacji podawanych drogą słuchową,
  • podczas wykonywania czynności wieloetapowych, np. zrozumieniu kilkuelementowych poleceń,
  • w utrzymaniu uwagi słuchowej długich rozmów.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stanowią przyczynę niepowodzeń w nauce szkolnej dzieci i młodzieży. Szacuje się, że występują u 2-5% populacji dzieci w wieku 7 – 10 lat (niemal dwukrotnie częstsze występowanie stwierdza się u chłopców), u 30% do nawet 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, z rozpoznaną dysleksją rozwojową oraz u 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego.[1]

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą współwystępować z dysleksją, SLI, ADHD, trudnościami w uczeniu się.[2]

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do diagnostyki w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzić stosowną diagnostykę medyczną. Aby upewnić się, iż obserwowane problemy nie mają podłoża fizycznego takiego jak zapalenie, infekcja ucha, powodującego powstanie fizycznej bariery w docieraniu bodźców. Dlatego przed przystąpieniem do diagnozy  w kierunku CAPD koniecznie trzeba zgłosić się na konsultację lekarza audiologa lub otolaryngologa i następnie przedstawić w poradni stosowne zaświadczenie.

Szczegółowych informacji na temat diagnozy i terapii udziela osoba prowadząca:

Ewelina Gurgacz

neurologopeda, pedagog


[1] M. Zaborniak-Sobczak. K.I. Bieńkowska, M. Drozd, A. Senderski (2016), Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, w: Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej„, nr 23, s. 116-132.

[2] Krasowicz-Kupis G. (2012), SLI i inne zaburzenia językowe.

Skip to content