Zgłaszanie dzieci do Poradni

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wznowienie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie pracy w trybie stacjonarnym i wdrożone procedury sanitarne prosimy, aby zgłoszenia dziecka do poradni dokonywali jedynie rodzice/opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni być poinformowani o przebiegu wizyty w Poradni w warunkach reżimu sanitarnego.

Skip to content