Organizacja pracy poradni w czasie epidemii

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie są do dyspozycji pod numerami telefonów:

134341053 – sekretariat i specjaliści PP-P w Brzozowie

881 507 140 – Dyrektor PP-P w Brzozowie

537 281 131 – specjaliści PP-P w Brzozowie

534 433 891 – specjaliści PP-P w Brzozowie

Kontaktować się można również za pomocą indywidualnych adresów mailowych:

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail
Marta Śmigiel dyrektor martasmigiel@gmail.com
Barbara Adamska pedagog barbara.adamskappp@gmail.com
Krystyna Ekiert psycholog krystyna.ekiertppp@gmail.com
Krystyna Przyczynek pedagog krystyna.przyczynekppp@gmail.com
Anna Sobaś – Bodzioch logopeda, surdopedagog, tyflopedagog anna.sobasbodziochppp@gmail.com
Anna Lenart psycholog anna.lenartppp@gmail.com
Beata Wojtowicz pedagog beata.wojtowiczppp@gmail.com
Marta Głód psycholog marta.glodppp@gmail.com
Ewelina Gurgacz neurologopeda ewelina.gurgaczppp@gmail.com
Magdalena Wasylewicz logopeda magdalena.wasylewiczppp@gmail.com
Anna Stańko psycholog kliniczny anna.stankoppp@gmail.com
Anita Kafel pedagog anita.kafelppp@gmail.com

Przypominamy również, że od dnia 16 marca 2020r. odwołane zostały wszystkie terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych.

Skip to content