Grupa socjoterapeutyczna

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbywały się spotkania dwóch grup socjoterapeutycznych dzieci młodszych i dzieci starszych. Realizowano program  „Jak polubić siebie i zaakceptować innych” dla uczniów z problemami samooceny i trudnościami w relacjach rówieśniczych. Zajęcia odbywały się od 23 października 2018 roku do 8 stycznia 2019 roku – spotkania jednogodzinne, raz w tygodniu.

W trakcie spotkań realizowano następującą tematykę:

  1. Tworzenie wizerunku siebie – dostrzeganie swoich zdolności, zainteresowań, pasji, planów na przyszłość.
  2. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości – wskazywanie swoich mocnych stron i wad które można wyeliminować.
  3. Sztuka komunikacji i współpracy –  pokazywanie sposobów prawidłowej komunikacji za pomocą słów i gestów z drugim człowiekiem.
  4. Rozmawiamy o emocjach – rozpoznawanie emocji i wskazywanie sposobów konstruktywnego radzenie sobie z napięciami i trudnymi uczuciami.
  5. Bądźmy asertywni, a nie ulegli czy agresywni – ćwiczenie asertywnych sposobów zachowań w różnych sytuacjach społecznych.
  6. Wartości w życiu człowieka – wskazywanie swojego systemu wartości.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami od 2 kwietnia 2019r. ruszyła kolejna edycja spotkań.

Prowadzące                                                                                                 

Beata Wojtowicz

Sylwia Szczyrska – Płatek

Skip to content