Programy profilaktyczne w roku szkolnym 2018/2019

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie w ramach sieci współpracy i pomocy psychologiczno – pedagogicznej proponuje prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE
DZIAŁAŃ STATUTOWYCH
PRACOWNIKÓW PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w Brzozowie na rok szkolny 2018/19

 

Lp. Imię i nazwisko Tytuł programu
1. mgr Barbara Adamska „Stop – można inaczej!”
2. mgr Krystyna Ekiert „Uzależnienie – najlepsze wyjście nie wchodzić”
3. mgr Marta Głód „Stop agresji i przemocy”
4. mgr Ewelina Gurgacz „Jak rozwijać mowę dziecka? – czyli o tym, w co mogą bawić się małe rączki, głowa i ucho podczas terapii opóźnionego rozwoju mowy”
5. mgr Anita Kafel „Dopalacze – zabijacze”
6. mgr Anna Lenart „Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju
u dzieci”„Rozwijanie kompetencji społecznych i postaw prospołecznych u małych dzieci”
7. mgr Krystyna Przyczynek „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”
8. mgr Sylwia Szczyrska-Płatek „Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy”
9. mgr Anna Sobaś – Bodzioch „Rytm, ruch, słowo, dźwięk – logarytmiką rozwijam się”
10. dr Magdalena Wasylewicz „Język emocji i gesty w codziennej komunikacji dzieci i młodzieży ery mediów”
11. mgr Beata Wojtowicz „Świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu – dobrodziejstwo czy zagrożenie”
12. mgr Marta Śmigiel „Wartości w moim życiu”

 

Skip to content