Dorosły w przestrzeni medialnej

Nowoczesne technologie, w tym Internet, rewolucjonizują nasze życie. Ogromnie zmienił się nie tylko sposób pracy i rozrywki, ale wręcz sposób myślenia. Przestrzeń medialna przenikła każdy aspekt naszej codzienności. Jak zatem się w niej odnaleźć? Zwłaszcza osobie dorosłej? Jak racjonalnie korzystać z nieograniczonych możliwości mediów? Na te i inne pytania, można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Dorosły w przestrzeni medialnej”, zorganizowanej 10 kwietnia br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie oraz Katedrę Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

– Technologie informacyjne stały się integralną częścią życia rodzinnego i szkolnego. Wypełniają czas wolny, a także czas różnorodnych zajęć dodatkowych. W środowisku szkolnym natomiast media i multimedia stały się nieodłącznym elementem edukacji. W świecie zdominowanym przez nie, niezbędna staje się zatem troska o nabywanie kompetencji medialnych wśród dzieci i młodzieży (najczęstszych użytkowników mediów). Odpowiedzialne za to są przede wszystkim dwa najbliższe dziecku środowiska – rodzina i szkoła – mówiła w swym powitaniu Marta Śmigiel, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. – Zaproszeni dzisiaj goście – pracownicy Katedry Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedzą nam jak nabywać te kompetencje, aby dobrze je wykorzystać w życiu społecznym. Chcemy dzisiaj podkreślić rolę rodziców i nauczycieli w zakresie właściwego i racjonalnego korzystania z mediów. Musimy pamiętać, że media to tylko narzędzia, które służą wyższym społecznie celom – podkreślała Marta Śmigiel.

Młodzież twierdzi, że media są jak powietrze. Nie mogą bez nich oddychać. Dorośli uważają, że dzisiejsze, nowoczesne życie jest skomplikowane i wskazują raczej na zagrożenia, płynące z użytkowania mediów. O współczesnych różnicach międzypokoleniowych opowiedział w swym referacie Grzegorz Polański z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z kolei dr Jakub Czopek podkreślił jak charakterystyczną cechą pokolenia cyfrowego jest chęć nieustannego pozostawania w „kontakcie”. Nowoczesne technologie pozwalają na dostęp do świeżych informacji zawsze i wszędzie, co jest udogodnieniem dla wielu z nas. Komputery, komórki i tablety dla współczesnego pokolenia nie są już nowinkami, ale narzędziem pracy, rozrywki i spontanicznej komunikacji. Z drugiej zaś strony, dostęp do ogromu informacji, kształtuje postawę bycia czujnym i zawsze „na czasie”. Cenne referaty wygłosiły również: Marlena Pieniążek („Pokolenie head down. Szanse i zagrożenia w komunikacji mobilnej z młodzieżą”), Magdalena Wasylewicz („Wyloguj się do życia” – ludzie potrzebują ludzi – „społeczna izolacja” w dobie zaawansowanych technologii”) oraz Monika Drzymała („Ta lepsza strona technologii”).

– Mamy do czynienia z ogromną ekspansją mediów w każdej dziedzinie życia. Chociaż człowiek jest istotą społeczną, to zauważyć można kryzys relacji „face to face”. Okazuje się, że dorośli poświęcają na rozmowę ze swoimi dziećmi średnio 12 minut na dobę. To doprawdy przerażające. Wszyscy oddaliliśmy się w świat medialny. Zawierane współcześnie więzi są zdawkowe, krótkie i słabe. To wszystko z psychologicznego punktu widzenia odbija się niestety bardzo negatywnie na naszych dzieciach. Ważne jest, aby umieć pokazać młodym ludziom istotę prawdziwych wartości. Musimy nauczyć je rozmowy, bycia „face to face”. Jesteśmy bowiem ludźmi i jesteśmy istotami społecznymi. Dzisiaj chciałabym Państwu życzyć „więcej życia w życiu” – podsumowała dr Magdalena Wasylewicz.

Konferencja skierowana była do rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Wzięły w niej również udział: Naczelnik  Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie Ewa Szerszeń oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia Foryś.

Skip to content