Mutyzm wybiórczy

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, [podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła.” /Williams, 2000/

31 marca 2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zorganizowała spotkanie z Panią Anną Strzelecką – założycielką grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, propagatorką wiedzy w tym temacie. Spotkanie skierowane było zarówno do nauczycieli, jak i rodziców.
Bardzo często nauczyciele przedszkolni, czy szkolni jako pierwsi obserwują u dziecka trudności w werbalnym komunikowaniu się z wychowawcami, rówieśnikami i przekazują rodzicom swoje spostrzeżenia. Potem wiele zależy od rodzica.
Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta, ale trzeba nad nim pracować. Dzieci z mutyzmem wybiórczym, mimo, że w pozostałych sferach rozwijają się prawidłowo, to pozostawione bez pomocy są narażone na izolację i depresję. Mogą pojawiać się też inne zaburzenia lękowe.
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe. Dziecko z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim, a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci dziecka do danej osoby, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym pragnie mówić!
Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka. Dlatego ważne jest aby nauczyciele, lekarze rodzinni baczniej przyglądali się dzieciom nieśmiałym i małomównym.
Pani Anna Strzelecka, prywatnie mama trzech córek, w tym jednej z mutyzmem wybiórczym, zapoczątkowała szerzenie rzetelnej wiedzy w Polsce na temat mutyzmu wybiórczego.
W czasie spotkania podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym. Działania, które podejmuje Pani Anna Strzelecka mają na celu zwiększenie świadomości społecznej i umożliwienie dzieciom uzyskania pomocy najszybciej jak to możliwe. Zachęciła do pogłębiania wiedzy na ten temat i zaprosiła na strony internetowe: mutyzm.org.pl oraz facebook.com/mutyzm.wybiorczy

 

Skip to content