„Łatwo powiedzieć…?”, czyli kilka słów na temat lęku przed mówieniem

Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby, które zauważają niepokojące symptomy – dziecko swobodnie komunikuje się z bliskimi osobami, w bezpiecznym otoczeniu, ale milczy na terenie szkoły, przedszkola lub w innych miejscach i sytuacjach społecznych – a chciałyby uzyskać pomoc i podzielić się swoimi doświadczeniami.
W związku z przyjazdem do Polski Pani Anny Strzeleckiejzałożycielki grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i propagatorki wiedzy w tym temacie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie organizuje spotkanie dla rodziców oraz psychologów, pedagogów, logopedów i nauczycieli.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 marca 2017r. w godz. 9.00 – 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3ga Maja 51.

Proponowane zagadnienia:

  • Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe.
  • Czynniki predysponujące, wywołujące i podtrzymujące lęk przed mówieniem.
  • Współpraca między poradnią, szkołą lub przedszkolem oraz rodzicami dziecka?
  • Obciążenie komunikacyjne i jego wpływ na terapię dziecka?
  • Dziecko jako aktywny partner.
  • Planowanie strategii terapeutycznych w oparciu o wielowymiarowy model swobodnego mówienia.
  • Najczęściej popełniane błędy w stosunku do dzieci z mutyzmem wybiórczym – jak ich uniknąć?

Anna Strzelecka – prywatnie mama trzech córek w tym jednej z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka szkoleń Maggie Johnson, osoba która zapoczątkowała szerzenie rzetelnej wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego w Polsce, założycielka facebookowej grupy wsparcia oraz strony www.mutyzm.org.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmujemy do 24.03.2017r. pod numerem telefonu 13 43 410 53

Zapraszamy

Skip to content