Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Którym kanałem dotrzeć do ucznia, jak pochylić się nad diagnozą dziecka oraz w jaki sposób je zrozumieć i pomóc – na te i inne pytania udzielono odpowiedzi podczas konferencji „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie ucznia”, zorganizowanej 15 listopada br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. – Coraz częściej spotykamy w naszych szkołach uczniów mających różnorodne potrzeby edukacyjne, które niejednokrotnie nie mogą być zaspokojone poprzez korzystanie ze standardowych metod. Konieczna jest umiejętna diagnoza potrzeb i możliwości ucznia. Dzisiejsza konferencja, skierowana do nauczycieli, dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych, daje wiele cennych rad i odpowiedzi w tym zakresie. Jak widać jest potrzeba, aby o takich tematach rozmawiać. Najlepszym tego dowodem jest ogromne zainteresowanie konferencją i wypełniona po brzegi sala. Mam nadzieję, że dzisiejsze szkolenie przygotuje uczestników do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyposaży ich w umiejętności i wiedzę pozwalające na odpowiednie planowanie pracy zespołu klasowego – podkreśla Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Marta Śmigiel. Bogate w doświadczenie wskazówki oraz liczne przykłady przedstawił Dariusz Miziołek, nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Przybliżył on cechy nauczyciela pracującego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz sposoby kształtowania postaw i zaangażowania uczniów. Nauczyciel ma możliwość bardzo wcześnie rozpoznać trudności czy szczególne zdolności ucznia oraz skutecznie udzielić mu pomocy, ponieważ działa w naturalnych warunkach, w których funkcjonuje dziecko. Punktem wyjścia powinna być rzetelna wiedza o dziecku i jego środowisku. Taka postawa wymagać będzie od nauczyciela nie tylko umiejętności dydaktycznych, ale też opanowania szeregu umiejętności psychospołecznych, takich jak budowanie prawidłowych relacji, skutecznej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. W konferencji uczestniczyli też: Barbara Perenc – kierownik dydaktyczny oraz Roman Zych – nauczyciel konsultant z PCEN w Rzeszowie. Starostwo Powiatowe w Brzozowie reprezentowała Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Zofia Foryś – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.

Skip to content