Konkurs Logopedyczny – sprawozdanie

W dniu 2 grudnia 2016 roku odbył się Konkurs Logopedyczny, organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wzięło w nim udział 7 przedszkoli oraz 15 szkół podstawowych z terenu powiatu brzozowskiego. Konkurs obejmował następującą tematykę:

  1. Napisanie i recytacja własnego wiersza lub piosenki, których treść zawiera dużo „trudnych” wyrazów,
  2. Przygotowanie planszy lub gry ze zdjęciami/ rysunkami przedmiotów, zwierząt itp., których wymowa stwarza trudność,
  3. Nagranie filmu z zajęć usprawniających aparat artykulacyjny (prowadzącym jest dziecko),
  4. Przygotowanie krzyżówki. Wyrazy w niej zawarte powinny być zbudowane głównie z trudnych zbitek artykulacyjnych,
  5. Recytacja znanego wiersza logopedycznego.

Uczestnicy prezentowali swoje prace w trzech kategoriach: kreatywność językowa, kreatywność plastyczna i recytacja wiersza. Poziom przygotowanych występów był bardzo wysoki. W prezentowanych wierszach i pracach plastycznych widać było duże zaangażowanie nauczycieli i opiekunów. Wyłoniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej. Przedszkola:
I miejsce recytacja Leon Rzeszut – Przedszkole w Dydni, I miejsce praca plastyczna – Gabriela Dąbrowiecka Przedszkole w Starej Wsi, I miejsce kreatywność językowa – Paulina Rzepka Przedszkole Nr 2 w Brzozowie. Szkoły podstawowe: I miejsce recytacja – Milena Masłyk SP w Jasienicy Rosielnej, I miejsce praca plastyczna – Daria Lorenc SOSW w Brzozowie, I miejsce kreatywność językowa – Patrycja Owsiany SP w Jabłonce. Wytypowano także osoby wyróżnione. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Podczas obrad Komisji Konkursowej zebrani wzięli udział w quizie językowym i wykazali się wysokimi umiejętnościami lingwistycznymi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci, nauczycieli, jak i rodziców.

Organizatorzy dziękują sponsorom – Firmie Transportowej Trans-Impet oraz księgarni NOVA w Krośnie za wsparcie finansowe i ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

Skip to content