Konkurs logopedyczny

KONKURS LOGOPEDYCZNY
organizowany przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie

Wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola z terenu powiatu brzozowskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Logopedycznym, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat terapii logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli oraz usprawnianie kompetencji językowych dzieci. Konkurs adresowany jest do dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz ich logopedów lub nauczycieli języka polskiego.

Szkoły i przedszkola przystępujące do konkursu wybierają jedno spośród pięciu zadań:

  1. Napisanie własnego wiersza lub piosenki, których treść zawiera dużo „trudnych” wyrazów,
  2. Przygotowanie planszy lub gry ze zdjęciami/ rysunkami przedmiotów, zwierząt itp., których wymowa stwarza trudność,
  3. Nagranie filmu z zajęć usprawniających aparat artykulacyjny (prowadzącym jest dziecko),
  4. Przygotowanie krzyżówki. Wyrazy w niej zawarte powinny być zbudowane głównie z trudnych zbitek artykulacyjnych,
  5. Recytacja wiersza logopedycznego.

Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane przed Komisją Konkursową 02 grudnia 2016r., która wyłoni zwycięzcę. Dodatkowo wszyscy uczestnicy wezmą udział w quizie językowym i otrzymają drobne upominki.

Prace konkursowe (zdjęcia, nagrania, wiersze) prosimy wysyłać na adres konkurslogopedyczny2016@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać:

  1. autora pracy,
  2. tytuł pracy,
  3. nazwę przedszkola lub szkoły,
  4. wiek uczestnika,
  5. imię i nazwisko opiekuna – telefon kontaktowy.

Zgłoszenia prac przyjmowane będą do 25 listopada 2016r. Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem: 13 4341053. Koordynator konkursu – Ewelina Gurgacz neurologopeda PP-P.

Regulamin konkursu

Skip to content