Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie dla przedszkoli i szkół podstawowych powiatu brzozowskiego

Z uwagi na szybki rozwój technologii informacyjnych oraz ogromną ekspansję szeroko pojętych mediów i ich wpływ na dzieci i młodzież

dr Magdalena Wasylewicz – logopeda
mgr Beata Wojtowicz – pedagog

zapraszają na pogadanki skierowane do rodziców poszerzające świadomość dorosłych dotyczącą:

  1. Świadomego, bezpiecznego korzystania z mediów przez dzieci młodzież oraz krytycznego ich odbioru
  2. Rozwijania mowy i języka dzieci i młodzieży w kulturze konsumpcji

Zainteresowanych tą tematyką Dyrektorów placówek naszego powiatu prosimy o kontakt z w/w pracownikami pod numerem telefonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.

Skip to content