Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce szkolnej i rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli edukacji przedszkolnej, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie w dniu 26 stycznia 2015r. o godz. 11.00 (poniedziałek) w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Tematem będzie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce szkolnej i rodzinnej”.

Organizatorzy spotkania:
PP-P w Brzozowie
Nauczyciele SOSW w Brzozowie

Skip to content